Digital Signatur

Digital signatur
var och när som helst

Bekanta dig med digitala signeringar enkelt med hjälp av Visma Sign. Samla in signaturer oberoende av tid och plats genom att skicka dokument elektroniskt till mottagarna.

Testa på digital signering – du får 5 signeringar gratis och förbinder dig inte till något.

1 500 000

Har signerat med Visma Sign.

21 000

Företag och organisationer använder Visma Sign

100%

I enlighet med EU-direktivet har digitala signaturer en fullt juridiskt bindande ställning.

Digital signaturtjänst

Digital signatur som verktyg för försäljningen
Digital signatur som verktyg för administrationen
Digital signatur som verktyg för personalförvaltningen

Prova på digital signering, du får fem gratis signeringar

Testa digitala signaturer redan idag med Visma Sign. Testperioden binder dig inte till något och tar slut genast då du använt dina gratis signeringar.

Varför Visma Sign?

Stark identifiering

Digitala signaturer är säkrare än signeringar på papper. Då avtal signeras med bankkoder sker en stark identifiering.

Stöder EU:s eIDAS Direktiv

Det europeiska eIDAS-direktivet och den nationella lagstiftningen utgör laggrunden till digitala signaturer.

AUDIT TRAIL

Varje dokument och signatur kan spåras. Du ser alltid vem som har signerat samt vems signatur som saknas.

EN DEL AV VISMA KONCERNET

Vår unika struktur gör det möjligt att vara nära den lokala marknaden samtidigt som vi delar vår världsledande kompetens över länder, marknader och bolagsgränser.

DIGITAL SIGNATUR TILL FÖRSÄLJNINGEN

Slutför affärer snabbare

Snabb distribution och signering av dokument effektiviserar det viktigaste skedet av en försäljning: affärens slutförande. Vid detta skede av försäljningsprocessen är det viktigt att kunden kan enkelt var som helst granska och godkänna dokument som hänför sig till affären.

I egenskap av försäljare bereder du avtalet, skickar det för signering och följer upp hur affären framskrider.

 • Partnerskapsavtal
 • Orderbekräftelser
 • Faktureringsavtal
 • Tecknande och uppsägning av avtal
 • Nätbutik

DIGITAL SIGNATUR TILL HR

Moderna och enkla personalprocesser

Minimera pappersexercisen och frigör dina resurser till HR:s kärnverksamhet: rekrytering av talanger och personalutveckling. Bl.a. signering av arbetsavtal sköter du enkelt genom att bjuda in alla parter på samma gång att signera dokumentet. Om du vill kan du fastställa den ordning enligt vilken parterna ska signera dokumentet.

Alla uppgifter och kontrakt sparas i det digitala arkivet.

 • Arbetsavtal
 • Arbetsintyg
 • Uppsägningsanmälningar

DIGITAL SIGNATUR TILL ADMINISTRATIONEN

Gör beslutsfattandet smidigare

Företagets nyckelpersoner som fattar viktiga beslut kan vara väldigt svåra att nå. Modernisera beslutsfattandet genom att använda digitala signaturer på avtal och dokument. 89 % av Visma Sign dokumenten signeras inom ett dygn.

Hantera t.ex. dessa dokument elektroniskt:

 • Bokslut
 • Styrelsemöten
 • Fullmakter
 • Samarbetsavtal
 • Inköp

Uppsägningar av försäkringar sköts nuförtiden digitalt hos oss. Handläggningstiden på 2 veckor förkortades till en dag. Våra kostnader sjönk till 1/20 av pappersprocessen och antalet fel minskade. Det som är allra viktigast för oss är att även våra kunder har upplevt att Visma Sign är lätt att använda.

Försäkringsbolaget IF

Registrera dig och testa

Testa tjänsten utan att binda dig, du får de fem första signeringarna gratis. Du kan fortsätta använda tjänsten direkt efter testperioden.

FAQ

Om ett dokument ska signeras, lönar det sig att göra det digitalt. Visma Sign lämpar sig utmärkt till att skriva under kommersiella avtal, arbetsavtal, protokoll, fullmakter och lagstadgade skyldigheter.

Här under kan du läsa mer om vanliga frågor angående digitala signaturers lagenlighet

 • Är en digital signatur juridiskt sett lika stark som en traditionell signatur?

  Ja. Det europeiska eIDAS-direktivet och den nationella lagstiftningen utgör laggrunden till digitala signaturer.

  Digitala signaturer är säkrare och mer tillförlitliga än signaturer på papper. Då signeringen sker med bankkoder eller ett mobilcertifikat använder man sig av stark identifiering och dokumentet kan inte ändras i efterhand utan att det skulle märkas.

 • Duger en digital signatur som bevis i ett tviste- eller brottsmål?

  Ja. Både i tviste- och brottsmål utgör ett dokument som signerats digitalt ett obestridligt bevis om vilken rättshandling som har skett, mellan vilka personer och när.

 • Hur samlar ni in och sparar uppgifter i tjänsten?

  Visma Sign-tjänsten behandlar uppgifter i enlighet med tjänstens registerbeskrivning.

  Personbeteckningar som används för signering sparas inte i tjänsten i en identifierbar form.

 • Hur länge sparas dokumenten i systemet?

  Uppgifterna sparas i tjänstens digitala arkiv i 7 år utan någon separat avgift.

 • Hur vet jag att Visma Signs dataskydd är gott?

  Tjänsten Visma Sign utvecklas med professionella metoder och teknologier.

  Tjänstens dataskydd revideras regelbundet av externa revisorer.

Prissättning

Prissättning av Visma Sign för företag

Redan över 1,5 miljoner människor i de nordiska länderna har signerat dokument med Visma Sign. Anslut dig till denna växande skara genom att välja ett tjänstepaket som passar dig.

BASIC

80 kr / mån

(960 kr / år)


Inkluderar 60 signeringar /år.
Obegränsat antal användare.

SMS-inbjudan 2 kr/meddelande

Signeringar efter 60 signeringar
15 kr per signering.

Ta i bruk

PROFESSIONAL

250 kr / mån

(3000 kr / år)


Inkluderar 240 signeringar /år.
Obegränsat antal användare.

SMS-inbjudan 2 kr/meddelande

Signeringar efter 240 signeringar
15 kr per signering.

Ta i bruk

BUSINESS

550 kr / mån

(6600 kr / år)


Inkluderar 600 signeringar /år.
Obegränsat antal användare.

SMS-inbjudan 2 kr/meddelande

Signeringar efter 600 signeringar
15 kr per signering.

Ta i bruk

Alla priser inklusive moms 0 %.

ENTERPRISE

Behöver du flera signeringar eller vill du använda Visma Sign mångsidigare?
Integrera Visma Sign med dina nuvarande processer och program. Utnyttja det omfattande API-gränssnittet och webblanketter.

Visma Sign

Prova på digital signering, du får fem gratis signeringar

Testa digitala signaturer på direkten med Visma Sign. Testperioden binder dig inte till något, testperioden tar slut genast då du använt dina gratis signeringar.