VISMA SIGN FÖR REDOVISNINGSBYRÅER

Redovisa digitalt med hjälp av digital signering

Visma Sign erbjuder digital signering av dokument samt hjälper signaturerna att uppfylla de krav som ställs i lagen om förhindrande av penningtvätt. Med tjänsten kan du enkelt verifiera dina kunders identitet.

Öppna ett Visma Sign konto

Digitala signaturer
var och när som helst

Samla in signaturer enkelt för årsredovisningar, bokslut, protokoll, avtal och andra dokument. Du når de som ska signera oberoende av tid och plats.

Identifiera dina kunder

Verifiera dina kunders identitet enkelt med en webblankett som signeras digitalt. Egenskapen ingår i tjänstens pris.

Arkivera digitalt

Alla signerade dokument och blanketter sparas i det digitala arkivet bakom de användarrättigheter som du fastställt.

Top 3 funktioner i tjänsten

Stark identifiering

Verifiera dina kunders identitet med stark identifiering. Med stark identifiering avses verifiering av identitet med BankID.

Webbförmulär

Samla in uppgifter om dina kunder med ett webbformulär som signeras digitalt. Med denna kostnadsfria tilläggstjänst skapar du enkelt blanketter och skickar dem till dina kunder att fylla i och signera. Snabbt och enkelt.

Integration

Visma Sign finns färdigt i flera ekonomiförvaltningssystem. Tack vare det omfattande API-gränssnittet kan tjänsten även integreras direkt till ditt ekonomiförvaltningsprogram.

Kundidentifiering med webbformulär

Digitala signaturer gör både dokumenthanteringen och identifieringen av kunderna enklare. Kunden behöver inte vara fysiskt närvarande, utan identiteten verifieras med ett webbformulär som signeras digitalt.

  1. Kunden fyller i uppgifterna på den digitala blanketten.
  2. Blanketten signeras digitalt.
  3. Den signerade blanketten överförs till det digitala arkivet varifrån parterna kan spara den åt sig själva.

Nyfiken på att prova på digital signering?

Du kan testa digital signering med en gång. Öppna ett konto och börja en testperiod med 5 gratis signeringar. Efter testperioden kan du bestämma om du vill fortsätta använda tjänsten.

Testa gratis