Digital signering av årsredovisning

Signera digitalt med stark identifiering

Bolagsverket kräver att årsredovisningen signeras digitalt med en avancerad och spårbar underskrift. Visma Sign möjliggör signering med en avancerad underskrift med BankID eller Freja eID, utan någon extra kostnad.

Du kan testa Visma Sign med att registrera dig för ett gratis testkonto. Samtidigt får du 5 gratis signaturer!

digital signering av årsredovisning

Signera årsredovisningen digitalt – steg för steg!

Med Visma Sign skickar du snabbt och smidigt ut handlingar för signering. Efter att du skickat signeringsinbjudan kan du följa upp dokumentet i realtid i tjänsten. När dokumentet har signerats, sparas och förvaras det säkert i Visma Signs digitala arkiv.

Ladda upp årsredovisningen

När du har skapat ett Visma Sign-konto och då årsredovisningen är färdig, kan du logga in i tjänsten och ladda upp den i pdf-format och få den signerad snabbt och regelrätt.

Inne i programmet är steg ett att skapa ett nytt dokument för signering.

Signera på rätt nivå och i rätt ordning

Visma Sign har som standardinställning att dokument signeras med avancerad underskrift (dvs. BankID eller Freja eID). Därför behöver du bara ha koll på vem som ska signera årsredovisningen och i vilken ordning.

I programmet skriver du in signerarnas e-post eller telefonnummer dit signeringsinbjudan ska skickas. Här ska du också utnyttja funktionen “Signering i viss ordning”, då styrelsen och VD:n ska signera årsredovisningen först och revisorn sist.

Det upprättade dokumentet sparas i Visma Signs arkiv

Du får en kvittering på när alla parter har signerat och årsredovisningen är upprättad. Efter detta ska revisorn ännu digitalt signera
revisionsberättelsen.

Båda handlingarna kan sedan laddas ner från Visma Sign för att lämnas in till Bolagsverket.

Signera enkelt, men uppfyll samtidigt kraven från Bolagsverket

Enkel, snabb och modern

Visma Sign är ett lättanvänt och snabbt verktyg för att samla in signaturer till företagets dokument. Genom att signera årsredovisnignen digitalt sparar du upp till 90 % av tiden och pengarna som vanligtvis går åt till att underteckna dokument.

Säker och riskfri

Den digitala signaturen är juridiskt bindande och, tack vare det digitala spåret, även säkrare än underskrifter på papper.

Används internationellt

Signera på avancerad nivå, med stark autentisering i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Visma Sign

Säker, snabb och juridiskt giltig

Det är tryggt att signera digitalt. Alla dokument sparas i Visma Signs arkiv och du kan anpassa vem som har tillgång till programmet.

Bolagsverket har publicerat en anvisning för digital inlämning av årsredovisning där du guidas hur lämna in de digitalt signerade handlingarna.

Kom igång med Visma Sign!

Bekanta dig med Visma Signs priser här och köp programmet direkt online – du är igång på 5 minuter!

Ifall du har frågor eller vill testa programmet, kan du starta en gratis testperiod eller boka en demo direkt i vår säljares kalender.

I alla frågor är du välkommen att lämna oss en kontaktförfrågan!