Säker insamling av uppgifter med webbformulär

Använd Visma Sign Forms för blanketter som behöver fyllas i och sedan signeras. Så vis verifieras identiteten på dem som fyller i formuläret och informationen samlas på ett ställe, helt digitalt.

webbformulär

Vad är ett webbformulär?

Ett webbformulär som signeras digitalt avses en formulär som användaren fyller i digitalt t.ex. via en webbplats eller en direktlänk. För att skicka blanketten måste man sedan identifiera sig med hjälp av BankID. Visma Signs webbformulär skapas med en lättanvänd drag and drop -editor.

Webbformulär kan användas från vilken enhet som helst, och när som helst.

De inmatade uppgifterna blir automatiskt tillgängliga i Visma Sign och du kan följa med datainsamlingen i realtid.

Enklare än pappersblanketter för både dig och kunden – uppdatera din kundupplevelse till detta millennium.

webbformulär kan användas exempelvis för att hämta in kunduppgifter

En tjänst, flera olika användningsområden

Smidigare datainsamling med hjälp av webbformulär

Företag som använder Visma Sign på Professional eller Business-nivån kan fritt bygga upp lämpliga formulär i Visma Sign tjänsten. Med digital insamling går arbetet betydligt snabbare både för den som fyller i formuläret och den som behandlar informationen.

Skapa webbformulär för försäljning, personaladministration, inköp, kundtjänst och ekonomihantering utan separata datasystemprojekt. 

Finanserings – och försäkringsbranschen
Social- och hälsovård
Utbildningssektorn

Med webbformulär minskar du kundernas fysiska kundbesök, snabbar upp serviceprocesser och förbättrar kundupplevelsen på ett heltäckande sätt. Med Visma Sign digitaliserar du bland annat följande formulär:

 • Låne- och försäkringsansökningar
 • Uppsägningsbesked
 • Ändring av kontaktuppgifter
 • Insamling av kundinformation

Inom social- och hälsosektorn är inmatning av formulär i databaser inte bara tidskrävande utan också felbenäget och platsbundet. Med Visma Signs elektroniska formulär hjälper du din organisations medarbetare att samla in den information de behöver flexibelt utan att vara bundna till en dator mitt i en hektisk dag. Du sänker kostnaderna och förbättrar holistisk patientvård.

Till exempel kan följande formulär digitaliseras:

 • Preliminära informationsformulär
 • Vårdavtal
 • Biståndsansökningar
 • Hälsoundersökningar
 • Rapporteringsformulär
 • Begäran om insyn i personuppgifter

Genom att byta till elektroniskt ifyllda och undertecknade formulär effektiviserar du kommunikationen mellan hem och skola och minskar säkerhetsrisken. Kom ihåg att platsen för formulären som innehåller personlig information finns i molnet – inte i skolbarnets skolryggsäck.

 • Frånvaro- och semesteransökningar
 • Kontaktformulär
 • Lägerskoleformer
 • Rapporter om matallergier och religiösa övertygelser

Exempel – Så här använder du webbformulär

Formulär för beställning eller uppsägning av tjänst

Ett formulär som signeras digitalt är ett enkelt sätt att beställa en tjänst. Du binder inte kunden till en plats – du erbjuder ett flexibelt och modernt sätt att sköta ärenden i stället.

Eftersom den som fyller i formuläret bekräftar uppgifterna på formuläret med en digital signatur kan du alltid vara säker på personens identitet.

 1. Registrera dig i Visma Sign och välj: Skapa ett webbformulär
 2. Justera fälten för de uppgifter som du behöver, till exempel: beställarens uppgifter, tjänst som beställs eller sägs upp.
 3. Fastställ huruvida formuläret kan signeras av ytterligare undertecknare.
  Till exempel beställning eller uppsägning av försäkringar kan kräva signeringar av flera personer.
 4. Publicera formuläret och bädda in det på ditt företags webbplats. Färdigt!

Du kan också använda formuläret med en direkt länk som du kan skicka till personer vars uppgifter du behöver för beställning av tjänsten. Alla ifyllda formulär sparas på ditt företags Visma Sign-konto i de mappar som fastställts för dem.

Funkar för det mesta

Hantera datainsamlingen snabbt och säkert

Skapa de formulär du behöver

Med Visma Sign Forms skapar du ett proffsigt webbformulär utan kodningsfärdigheter på bara några minuter. Du kan lägga till formuläret omedelbart t.ex. på ditt företags webbplats eller din webbutik.

Obegränsat med användningsområden

Orderblanketter, godkännanden av villkor, fullmakter, förfrågningar om kunduppgifter enligt GDPR, uppsägningar av ansökningar eller tjänster. Digitalisera blanketter som kräver signering enkelt.

Ingår i din Visma Sign prenumeration

Alla företag som väljer att använda minst ett Business abonnemang har möjlighet att avända Visma Signs webbformulär. Du kan skapa innehåll enligt dina behov – obegränsat.

Överför data till externa system

Uppgifter som matats in på webblanketter kan enkelt överföras även till externa system såsom kundhanteringssystem, medlemsregister och olika databaser.

Smidig integration

Utöver webbplatser är det enkelt att integrera webbformulär till det system eller den tjänst som du önskar.

Säker och pålitlig

Med Visma Sign-webblanketten samlar du in även känsliga uppgifter i enlighet med dataskydds- och datasäkerhetskraven.

Region Norr

“Med hjälp av formulärverktyget samlar vi information om ersättningar som enkelt hanteras i samarbete med ekonomiavdelningen. Tidigare kom alla ersättningsärenden via mail utan någon slags kategorisering. Allting har blivit så mycket lättare då vi har en helt annan struktur på processer.”

Zakarias Granlund, Regionchef, Regionförbundet Ishockey Norr

Läs kundcase

Testa då!

Med att skaffa dig Visma Signs Business eller Professional-paket får du tillgång till formulärverktyget. Du kan också skapa egna formulär redan under din gratis trial-period.