Visma Sign för företag

Säker insamling av uppgifter med webbformulär

Använd Visma Sign då du vill skapa ett webbformulär som kan signeras digitalt. Visma Sign säkrar identiteten på dem som fyller i formuläret.

Underlätta insamling av uppgifter

Webbformulär med Visma Sign

Med blanketter och formulär som signeras digitalt är det enkelt för dina kunder, dina partners och dina anställda att sköta ärenden. Webbformulär kan användas var och när som helst. Uppgifterna på formuläret är omedelbart tillgängliga för ditt företag eller din förening.

Kom igång med webbformulär och lämna bort dina pappersblanketter – så uppdaterar du kundupplevelsen till detta millennium.

En tjänst, flera olika användningsområden

Formulär som signeras digitalt lämpar sig för en mängd olika branscher och för olika användningsområden – från inhämtning av individuell data till insamling av komplex kunddata.

Finanserings – och försäkringsbranschen
Social- och hälsovård
Utbildningssektorn

Med webbformulär minskar du kundernas fysiska kundbesök, snabbar upp serviceprocesser och förbättrar kundupplevelsen på ett heltäckande sätt. Med Visma Sign digitaliserar du bland annat följande formulär:

 • Låne- och försäkringsansökningar
 • Uppsägningsbesked
 • Ändring av kontaktuppgifter
 • Insamling av kundinformation

Inom social- och hälsosektorn är inmatning av formulär i databaser inte bara tidskrävande utan också felbenäget och platsbundet. Med Visma Signs elektroniska formulär hjälper du din organisations medarbetare att samla in den information de behöver flexibelt utan att vara bundna till en dator mitt i en hektisk dag. Du sänker kostnaderna och förbättrar holistisk patientvård.

Till exempel kan följande formulär digitaliseras:

 • Preliminära informationsformulär
 • Vårdavtal
 • Biståndsansökningar
 • Hälsoundersökningar
 • Rapporteringsformulär
 • Begäran om insyn i personuppgifter

Genom att byta till elektroniskt ifyllda och undertecknade formulär effektiviserar du kommunikationen mellan hem och skola och minskar säkerhetsrisken. Kom ihåg att platsen för formulären som innehåller personlig information finns i molnet – inte i skolbarnets skolryggsäck.

 • Frånvaro- och semesteransökningar
 • Kontaktformulär
 • Lägerskoleformer
 • Rapporter om matallergier och religiösa övertygelser

Smidigare affärsverksamhet med hjälp av webbformulär


I Visma Sign ingår ett kostnadsfritt formulärverktyg som signeras digitalt. Företag som använder Visma Sign kan fritt bygga upp lämpliga formulär i Visma Sign tjänsten. Med elektronisk insamling går arbetet betydligt snabbare både för den som fyller i formuläret och den som behandlar informationen.

Skapa webbformulär för försäljning, personaladministration, inköp, kundtjänst och förvaltning utan separata datasystemprojekt. 

Skapa de formulär du behöver

Med Visma Sign Forms skapar du ett proffsigt webbformulär utan kodningsfärdigheter på bara några minuter. Du kan lägga till formuläret omedelbart t.ex. på ditt företags webbplats eller din webbutik.

Obegränsat med användningsområden

Orderblanketter, godkännanden av villkor, fullmakter, förfrågningar om kunduppgifter enligt GDPR, uppsägningar av ansökningar eller tjänster. Digitalisera blanketter som kräver signering enkelt.

Ingår i din Visma Sign prenumeration

Alla företag som väljer att använda minst ett Business abonnemang har möjlighet att avända Visma Signs webbformulär. Du kan skapa innehåll enligt dina behov – obegränsat.

Överför data till externa system

Uppgifter som matats in på webblanketter kan enkelt överföras även till externa system såsom kundhanteringssystem, medlemsregister och olika databaser.

Smidig integration

Utöver webbplatser är det enkelt att integrera webbformulär till det system eller den tjänst som du önskar.

Säker och pålitlig

Med Visma Sign-webblanketten samlar du in även känsliga uppgifter i enlighet med dataskydds- och datasäkerhetskraven.

Region Norr

“Med hjälp av formulärverktyget samlar vi information om ersättningar som enkelt hanteras i samarbete med ekonomiavdelningen. Tidigare kom alla ersättningsärenden via mail utan någon slags kategorisering. Allting har blivit så mycket lättare då vi har en helt annan struktur på processer.”

Zakarias Granlund, Regionchef, Regionförbundet Ishockey Norr

Läs kundcase

Exempel – Så här använder du webbformulär

Formulär för beställning eller uppsägning av tjänst

Ett formulär som signeras digitalt är ett enkelt sätt att beställa en tjänst. Du binder inte kunden till en plats – du erbjuder ett flexibelt och modernt sätt att sköta ärenden i stället.

Eftersom den som fyller i formuläret bekräftar uppgifterna på formuläret med en digital signatur kan du alltid vara säker på personens identitet.

 1. Registrera dig i Visma Sign och välj: Skapa ett webbformulär
 2. Justera fälten för de uppgifter som du behöver, till exempel: beställarens uppgifter, tjänst som beställs eller sägs upp.
 3. Fastställ huruvida formuläret kan signeras av ytterligare undertecknare.
  Till exempel beställning eller uppsägning av försäkringar kan kräva signeringar av flera personer.
 4. Publicera formuläret och bädda in det på ditt företags webbplats. Färdigt!

Du kan också använda formuläret med en direkt länk som du kan skicka till personer vars uppgifter du behöver för beställning av tjänsten. Alla ifyllda formulär sparas på ditt företags Visma Sign-konto i de mappar som fastställts för dem.

FAQ

Användning

 • Vad är ett webbformulär?
  Med ett webbformulär som signeras digitalt avses en formulär som användaren fyller i digitalt t.ex. via en webbplats eller en direktlänk. För att användaren ska kunna skicka blanketten ska hen identifiera sig med hjälp av BankID (stark identifiering).
 • Hur bygger man ett webbformulär?
  Webbformuläret skapas med en lättanvänd ’dra och släpp’-editor (Drag & Drop). Du behöver alltså inga kodningsfärdigheter eller tidigare erfarenhet av skapande av formulär.

Autentisering

 • Är de signerade formulären bindande? Kan jag använda ett formulär t.ex. för tecknande av avtal?
  Ja det kan du! Ett webbformulär som signeras digitalt är juridiskt helt bindande. Stark identifiering i samband med att formuläret skickas in fungerar på samma sätt som t.ex. identifiering i nätbanken. Användaren signerar formuläret digitalt på samma sätt som om hen skulle skriva under en pappersblankett.
 • Vilka personuppgifter kan jag samla in om användare? Hur hålls uppgifterna säkra?
  För signering av formulär ombeds den som fyllt i formuläret att ange sitt fullständiga personnummer. Personnumret sparas emellertid inte i tjänsten i en identifierbar form. Ytterligare information om de uppgifter som sparas i tjänsten Visma Sign Om du samlar in känsliga personuppgifter eller uppgifter som annars är konfidentiella, bör du i formulärets inställningar välja att den inte ska skickas via e-post efter signeringen. Inom tjänsten Visma Sign sköts uppgifternas dataskydd i enlighet med tjänstens dataskyddscertifikat, formulärets innehåll är inte synligt för andra än det företag som äger formuläret och den som signerar formuläret.

Pris

 • Vad består priset av?
  Tjänstens pris är bundet till Visma Sign-prislistan (Business-abonnemang) och ifyllandet av ett formulär motsvarar en använd signatur. Se närmare detaljer direkt på prissättningssidan.
 • Kostar tjänsten något för användaren?
  Att använda tjänsten är alltid gratis för förmulärets användare, dvs. den som signerar formuläret.

Vi finns här för dig

Skicka en kontaktbegäran till oss om du vill veta mer om webbformulär eller om Visma Sign. Genom att registrera dig kan du börja använda tjänsten på 5 minuter.