Företagsledning och administration

Med digital signering blir de administrativa rutinerna smidigare

Modernisera beslutsfattandet genom att använda digitala signaturer på avtal och dokument. När ditt företags dokument signeras med Visma Sign har du dokumenten alltid inom räckhåll i tjänstens digitala dokumentarkiv.

Viktiga dokument säkert lagrade

Se till att konfidentiell information arkiveras så att bara rätt personer har tillgång till dem.

Med Visma Sign hanterar du dokument på ett säkert sätt och bestämmer själv vem som har tillgång till företagets viktiga dokument. Stark autentisering under signaturprocessen garanterar att du kan vara säker på vem du ingår avtal med.

signera avtal i visma sign

Tre goda anledningar till att välja Visma Sign

1.

Alla dokument inom räckhåll

Säg farväl till kaotiska ringpärmar – med Visma Sign har du dokumenten alltid inom räckhåll i tjänstens digitala dokumentarkiv.

2.

Snabbare processer

Du når dina avtalsparter via e-post eller SMS var än de är. 89 % av dokumenten som sänds med Visma Sign signeras dessutom inom ett dygn.

3.

Säkerhet är prio 1

Stark autentisering med BankID eller Freja eID garanterar att du vet vem du har att göra med. Alla signerade dokument sparas i det digitala arkivet med förbestämda åtkomsträttigheter.

Digitalisera alla företagets avtal

Bolagsstämmor

Hantera bolagsstämmor på distans utan att behöva skanna protokollet och skicka det per post till alla parter runt om i landet.

Årsredovisning och bokslut

Redovisningsdokument som signerats digitalt kan sparas och överföras till ekonomisystem utan en enda utskrift eller skanning.

Styrelseprotokoll och mötesprotokoll

Spara tid för styrelsemedlemmarna med digital signering av mötesprotokollen. De tidigare protokollen hittar du enkelt i det digitala arkivet.

Fullmakter

Auktorisera personer snabbt oberoende var i Sverige de är. Efter signaturerna är fullmakten juridiskt bindande.

Samarbetsavtal

Inled samarbetet effektivt. Du hittar alla dokument som hänför sig till avtalet på ett och samma ställe.

Inköp

Få godkännanden snabbt av rätta personer till de viktigaste inköpen på ditt företag.

Över 60 000 företag använder Visma Sign

Vill du veta mer om hur du effektiviserar försäljningen med Visma Sign?
Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig inom kort!