HR-lösningar med Visma Sign

Hantera anställningsavtal effektivt med en tjänst

Med Visma Sign minimerar du onödigt pappersarbete och frigör dina resurser till HR:s kärnverksamhet: rekrytering av talanger och personalutveckling. Med digital signering kan du säkerställa att alla parter har tillgång till dokumentet på en gång, oberoende av tid och plats.

Alla uppgifter sparas i ett digitalt arkiv bakom definierade åtkomsträttigheter.

Digitala arbetsavtal

Digitalisera HR-avdelningens dokument

Personalförvaltningens dokument signeras flexibelt, och avtalen kan bekräftas utan onödigt besvär oberoende av eventuella avstånd. Hädanefter hittar både arbetstagare och arbetsgivare avtalen enkelt. Vid behov kan du fastställa i vilken ordning parterna ska signera dokumentet.

Alla uppgifter sparas i det digitala arkivet med fastställda läsbehörigheter.

Arbetsavtal

Signering av arbetsavtal sköts flexibelt och nya arbetsavtal kan bekräftas utan extra besvär. Arbetstagare och arbetsgivare hittar avtal enkelt i Visma Signs digitala arkiv.

Arbetsintyg

Utfärda arbetsintyg digitalt. Arbetstagaren har sitt intyg i det digitala arkivet och företaget sparar tid då intygen inte behöver skrivas ut och skickas per post.

Uppsägningsanmälningar

Underteckna uppsägningsanmälningar utan problem.

Individuella avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare

Med Visma Sign sköter du behändigt individuella personalavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare, till exempel distansarbetsavtal, familjeledighetsavtal och semesteravtal.

Dokumenthantering

Hantera dokumenten på ett och samma ställe

Då du signerar alla dokument med Visma Sign finns dokumenten alltid tillgängliga för dig. I tjänsten kan du kan skapa en mappstruktur som passar ditt företag och fastställa nyckelpersonernas användarrättigheter separat för varje mapp.

Lohilo logga

Att få en digital inbjudan och signera med BankID ger en trovärdig stämpel på avtalsprocessen. Speciellt då nyanställda kommer in, att man får uppleva att man har kommit in på ett lite mer seriöst och modernt företag.

Annie Steen, Personalansvarig, Lohilo Foods AB

Läs kundcase

Vill du veta mer om digitalisering av HR-processer?

Lämna ett meddelande så kontaktar vi dig inom kort.