Effektivisera organisationens processer

Vinn papperskriget med Visma Sign

Med Visma Sign kan du eliminera flaskhalsarna i organisationens administrativa processer. Be någon av våra experter visa din organisation hur ni med hjälp av Visma Sign kan ta ett digitalt språng.

Visma Sign

Spara tid och fokusera på det väsentliga

”Skriv ut–signera–skanna–mejla”

Låter det bekant? Med Visma Sign slipper du flaskhalsarna vid insamlingen av signaturer.

Pappersarbete slukar överraskande många osynliga arbetstimmar. En stor del av dokumenten som skickas för signering med Visma Sign signeras redan samma dag.

Med hjälp av webbformulären kan du effektivt samla in och uppdatera medlemsuppgifterna. Formulären kan fyllas i och signeras direkt på organisationens webbplats.

Alla dokument förvaras säkert i det digitala arkivet som medföljer ditt Visma Sign-konto, och alla undertecknande parter kan ladda ned och granska dokumenten i efterhand.

Organisationer, föreningar och stiftelser

Digital signering är ett enkelt, snabbt och effektivt sätt att underlätta organisationernas administrativa arbete.
Genom att avbryta papperskriget skonar du miljön, och dessutom förbättras medlemsnöjdheten när formulären kan fyllas i på ett ögonblick.

Insamling av medlemsuppgifter
Administrativt arbete
Samarbetsavtal
Dokumenthantering

Webbformulär

Med färdiga formulär som läggs till på webbplatsen för digital signering samlar du enkelt in och uppdaterar medlemsuppgifter i enlighet med GDPR-förordningen. Formulären kan även signeras på webben med hjälp av stark autentisering. Med Visma Signs formulärverktyg är det enkelt att skapa formulär.

Administrativt arbete

Mötesprotokoll, beslut och avtal – du når betydande kostnadsbesparingar när du digitaliserar det administrativa arbetet i din förening. Insamlingen av signaturer till olika dokument sker smidigt med Visma Sign, och upp till 89 % av alla dokument signeras inom ett dygn från att signeringsinbjudan skickats.

Samarbetsavtal

Det blir lättare att hitta nya samarbetspartner när du förenklar avtalsprocessen med donatorer, sponsorer och andra företag.

Dokumenthantering

Du sparar hyllkilometer med plats genom att arkivera samarbetsavtal, medlemsuppgifter och andra dokument i Visma Signs digitala arkiv. Alla dokument som signeras med Visma Sign sparas i Visma Signs säkra arkiv i 7 år. Alla undertecknande parter har även tillgång till dokumenten i efterhand.

Så samlar du in signaturerna till mötesprotokollet eller samarbetsavtalet

Skapa och skicka ett dokument

Den som samlar in signaturerna skapar dokumentet och skickar en signeringsinbjudan i webbläsaren via e-post eller sms.

Autentisering

Undertecknaren identifierar sig med BankID. Den som samlar in signaturerna kan även tillåta signering utan stark autentisering.

Signering

Signeringen görs snabbt och enkelt. De flesta dokument signeras samma dag. De signerade dokumenten finns tillgängliga för alla undertecknande parter i Visma Sign-arkivet i 7 år.

Varför välja Visma Sign?

Vinn papperskriget och fokusera på organisationens kärnuppdrag.

Snabb och enkel

Visma Sign är ett lättanvänt och snabbt sätt att samla in signaturer till dokument. 89 % av dokumenten som skickas via Visma Sign signeras redan samma dag. 2 miljoner användare har redan signerat med Visma Sign.

Datasäker

Varje dokument och signatur kan spåras. Visma Sign lämpar sig för pålitlig handläggning och administration av känsliga uppgifter, eftersom endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Tjänsten används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

Juridiskt bindande

Enligt EU-direktivet har digitala signaturer en juridiskt bindande ställning. De som signerat dokumentet, signeringstiden och det innehåll som signerats kan alltid obestridligen verifieras. Digital signatur för samman dokumentet och den som signerar dokumentet digitalt. Det signerade dokumentet godkänns med bankkoder eller med en ritad sigantur.

Vinn papperskriget och eliminera flaskhalsarna i organisationens administrativa processer