DIGITAL SIGNERING FÖR BYGGBRANSCHEN

Effektivare kontraktshantering med digital signering

Med Visma Sign signerar du byggbranschens dokument oberoende av tid och plats. Du kan signera otaliga dokument digitalt. Entreprenadkontrakt, arbetsavtal, anbud, fullmakter och protokoll.

Du kan börja använda Visma Sign inom några minuter. Du kan skicka dokument för signering direkt efter att du registrerat företaget i tjänsten.

Öppna ett Visma Sign konto

Snabbare start på entreprenader

Med digitala signaturer signerar du dokument effektivare och smidigare. Automatisera manuellt arbete och ta bort flaskhalsarna. Tiden för tecknande av avtal förkortas från några veckor till några dagar.

Minimera riskerna med avtal

Digital signering för byggbranschen är ett säkrare sätt att signera avtal än det traditionella sättet med papper och penna.

Tack vare de strikta användarrättigheterna är de skriftliga avtalen tillgängliga endast för personer som fastställts på förhand och kan signeras endast av dem.

Digital signering sparar resurser och ökar produktiviteten.

Mer tid, pengar och produktivitet

Säg adjö till väntan på signaturer och onödig pappersexercis. Spara en betydande del av din arbetstid till mer produktiva arbetsuppgifter. Alla kontrakt finns samlade i det digitala arkivet, där du även kan granska vilka avtal som ännu saknar underteckningar.

Digitala signaturer för byggbranschen

Stark och svag identifiering

Visma Sign kan användas till mycket. Du kan samla in signaturer från olika delar av världen med stark eller svag identifiering. Både stark och svag identifiering är juridiskt bindande. I Sverige innebär stark identifiering en signering med BankID.

Arkivera dokumenten digitalt

Du har alltid tillgång till de signerade dokumenten i det digitala arkivet. Du kan skapa egna mappar för varje dokumenttyp. Tillgången till mapparna ligger bakom strikta användarrättigheter. Skicka inbjudan för signering, samla in signaturer och arkivera dokumenten automatiskt – allt i ett och samma system.

Enkel insamling av uppgifter med webblanketter

Med webblanketter som signeras digitalt kan du digitalisera pappersblanketterna och insamlingen av uppgifter på ditt företag. Blanketterna behöver inte längre fyllas i för hand och uppgifterna behöver inte överföras manuellt. Webblanketterna ingår i tjänstens pris.

En datasäker lösning för byggbranschen

Digitala signaturer är juridiskt helt bindande. Dokumentets autenticitet och integritet – de som signerat dokumentet, signeringstiden och det innehåll som signerats – kan alltid verifieras i efterhand.

Man kan följa upp signeringsprocessen i realtid. Du ser alltid vem som har signerat dokumentet och vems signatur som fattas.

Tjänsten lämpar sig även för pålitlig handläggning och administration av känsliga uppgifter. Visma Sign används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

Öppna ett Visma Sign konto