Digital signering för finansieringsbranschen

Transparens och effektivitet inom finansiering och dokumenthantering

Med Visma Sign skapar du juridiskt bindande avtal som fyller eIDAS direktivet för digitala signaturer. Digitala signaturer möjliggör effektiv hantering av dokument och ger dig mer tid att fokusera på det väsentliga.

Visma Sign uppskattas inom finansieringsbranschen

IF

En digital signatur som uppfyller de strikta kraven inom finansieringsbranschen

Försäkringstjänster, finansieringstjänster samt bank- och placeringstjänster kan alla dra nytta av digitala signaturer. Våra kunder i finansieringsbranschen använder Visma Sign för:

  • Låneansökningar
  • Sekretessavtal
  • Ändringar av användarkonton
  • Godkännande av villkor
  • Nya kundavtal
  • Försäkringsavtal
  • Fullmakter

Effektivare avtals- och dokumentationsprocesser

Digitala signaturer förkortar tiden för tecknandet av avtal, gör signeringsprocesserna transparenta, är säkra att använda, sänker kostnaderna och minskar antalet fel betydligt. Digital signatur är även ett enkelt, säkert och snabbt sätt för kunden att sköta sina ärenden med dig.

Säker

Avtal som hanteras på papper eller via e-post kan förfalskas, innehålla fel eller ändras av obehöriga. Visma Sign kräver stark identifiering av den som signerar dokumentet, vilket garanterar att dokumentet inte ändras efter det att signeringsprocessen har inletts.

Läs mer: Säkerhet av digital signering

Effektiv

En smidig och effektiv signeringsprocess sparar tid för alla parter. När man inte behöver skicka avtal per post eller som bilagor till e-post blir processen mycket snabbare. Med Visma Sign kan du även följa upp signeringarna i realtid och skicka påminnelser.

Kundvänlig

Kunderna vill sköta sina ärenden enkelt och snabbt. Digital signatur kan användas var och när som helst med vilken enhet som helst. Erbjud dina kunder en effektivare tjänst och ett smidigare sätt att sköta ärenden med dig.

Digital signering sparar tid och pengar

Hur mycket tid går det åt på ditt företag att bereda, skicka, korrigera, lokalisera och arkivera avtal och dokument som ska signeras?

Med Visma Sign sparar du 90 % av den tid och de kostnader som tidigare använts för traditionella signaturer. Med digitala signaturer kan du ingå nya kundavtal snabbare, förkorta handläggningstiderna för dokument och minska betydligt antalet misstag och utredningsarbete.

IF

Uppsägningar av försäkringar sköts nuförtiden digitalt hos oss. Handläggningstiden på 2 veckor förkortades till en dag. Våra kostnader sjönk till 1/20 av pappersprocessen och antalet fel minskade. Det som är allra viktigast för oss är att även våra kunder har upplevt att Visma Sign är lätt att använda.

-IF försäkringsbolag

Vill du höra mer om hur Visma Sign kan besvara ditt företags behov?

Lämna oss en kontaktbegäran så kontaktar vi dig omgående.