Digital signatur för finansieringsbranschen

Transparens och effektivitet
inom finansiering
och dokumenthantering

Med Visma Sign skapar du juridiskt bindande avtal som fyller eIDAS direktivet
för digitala signaturer. Digitala signaturer möjliggör effektiv hantering
av dokument och ger dig mer tid att fokusera på det väsentliga.

Öppna ett Visma Sign konto

Digital signatur som uppfyller de strikta kraven inom finansieringsbranschen

Försäkringstjänster, finansieringstjänster samt bank- och placeringstjänster kan alla dra nytta av digitala signaturer. Våra kunder i finansieringsbranschen använder Visma Sign för:

 • Låneansökningar
 • Avtal om att lämna uppgifter
 • Ändringar av användarkonton
 • Godkännande av villkor
 • Nya kundavtal
 • Försäkringsavtal
 • Fullmakter
 • Effektivare avtals- och dokumentationsprocesser

  Digitala signaturer förkortar tiden för tecknandet av avtal, gör signeringsprocesserna transparenta, är säkra att använda, sänker kostnaderna och minskar antalet fel betydligt. Digital signatur är även ett enkelt, säkert och snabbt sätt för kunden att sköta sina ärenden med dig.

  Säker

  Avtal som hanteras på papper eller via e-post kan förfalskas, innehålla fel eller ändras av obehöriga. Visma Sign kräver stark identifiering av den som signerar dokumentet, vilket garanterar att dokumentet inte ändras efter det att signeringsprocessen har inletts.

  Effektiv

  En smidig och effektiv signeringsprocess sparar tid för alla parter. När man inte behöver skicka avtal per post eller som bilagor till e-post blir processen mycket snabbare. Med Visma Sign kan du även följa upp signeringarna i realtid och skicka påminnelser.

  Kundvänlig

  Kunderna vill sköta sina ärenden enkelt och snabbt. Digital signatur kan användas var och när som helst med vilken enhet som helst. Erbjud dina kunder en effektivare tjänst och ett smidigare sätt att sköta ärenden med dig.

  Digital signatur sparar tid och pengar

  Hur mycket tid går det åt på ditt företag att bereda, skicka, korrigera, lokalisera och arkivera avtal och dokument som ska signeras? Med Visma Sign sparar du 90 % av den tid och de kostnader som tidigare använts för traditionella signaturer. Med digitala signaturer kan du sluta nya kundavtal snabbare, förkorta handläggningstiderna för dokument och minska betydligt antalet fel och utredningsarbete.

  Öppna ett Visma Sign konto