Digital signering för fastighetsbranschen

Signera dokument var och när som helst

Med hjälp av digital signering hanterar du alla fastighetsbranschens dokument och avtal digitalt. Du kan samla in signaturer oberoende av tid och plats.

Skicka avtal för signering digitalt med Visma Sign – du kommer igång på några minuter.

Öppna ett Visma Sign konto

Digitalisera fastighetsbranschens avtalsprocesser

Med digitala signaturer kan du göra affärer snabbare och avtalsprocesserna tydligare. Signeringen av olika dokument kräver inte fysisk närvaro eller skanning av bilagor.

Smidighet och besparingar

Digitala signaturer sparar upp till 90 % av den tid och de kostnader som tidigare använts för traditionella signaturer. Detta är en betydande besparing – särskilt för företag som hanterar ett stort antal dokument.

Ett juridiskt bindande och säkert alternativ

Digitala signaturer är juridiskt lika bindande som signaturer på papper. Den starka identifieringen kan alltid valideras i efterhand. Tack vare stark identifiering kan du alltid vara säker på personens identitet.

Snabbt ibruktagande och kontinuerlig support

Begär en presentation av Visma Sign – du kan börja använda tjänsten inom ett ögonblick. Du kan också börja använda Visma Sign direkt och utvidga användningen av tjänsten gradvis. Vi ger dig support vid ibruktagningen och erbjuder även användarutbildning.

Öppna ett Visma Sign konto

Digital signatur för fastighetsbranschen

Administration och arkivering av dokument

Att ordna dokument i mappar och att följa signeringsprocessen är enkelt med Visma Sign. Med Visma Sign kan du även administrera flera olika företags konton samtidigt, t.ex. när det är fråga om en större koncern eller ett fastighetsförvaltningskontor.

Alla signerade dokument och blanketter sparas i det digitala arkivet – både hos företaget och hos den som signerat dokumenten.

Samla in uppgifter med en digital blankett

Samla in de uppgifter du behöver med en webblankett som signeras digitalt. Med denna kostnadsfria tilläggstjänst skapar du webblanketter i ett nafs.

Använd webblanketter i stället för att skriva ut och skicka pappersblanketter. Webblanketter kan fyllas i var som helst och uppgifterna blir genast tillgängliga för ditt företag.

Registrera dig till Visma Sign

Med Visma Sign samlar du enkelt in juridiskt bindande signaturer på avtal. Vi erbjuder dig en möjlighet komma tryggt igång med digital signering.

Digital signering är ett snabbt, smidigt och effektivt sätt att modernisera signeringsprocessen och dokumenthanteringen. Samla in signaturer oberoende av tid och plats genom att skicka dokument elektroniskt till mottagarna.

Kom igång på 5 minuter!

Öppna ett Visma Sign konto

Effektivare fastighetsförvaltning även på distans

Digitala signaturer kan användas till mycket. T.ex. protokoll från bolagsstämmor kan signeras på distans.

Upprätta protokollet direkt efter bolagsstämman och skicka den för digital signering till ordföranden, sekreteraren och protokolljusterarna. Du kan samla in signaturerna snabbt då deltagarna fortfarande har de behandlade ärendena i färskt minne.

Digitala signaturer kan användas för:

  • Protokoll av bostadsaktiebolags styrelsemöten
  • Disponentintyg
  • Underhållsavta
  • Reserveringar av parkeringsplatser
  • Tidsbokningar

Teckna ett hyresavtal oberoende av tid och plats

Gör signeringen av hyresavtal och dokument som hänför sig till uthyrning enkelt både för hyresgästen och dig själv. Med digital signatur får du dokumenten undertecknade snabbt och säkert – var du än befinner dig. I samband med signeringen kan du även arkivera dokumentet digitalt.

alignnone

Smidigare bostadsaffärer med Visma Sign

Tiden är av betydelse vid bostadsaffärer. Bostadsaffären kan påverkas av huruvida du kan skicka avtalet till din kund för signering redan idag eller först imorgon. Affären blir snabbare med Visma Sign och kundupplevelsen mer positiv.

Med Visma Sign skickas, signeras och arkiveras avtalen och dokumenten digitalt – utan onödiga väntetider. Digitala signaturer kan användas t.ex. för:

  • Köpebrev för aktiebostäder
  • Fullmakter som hänför sig till köpebrev för aktiebostäder
  • Pantsättningsavtal och -intyg

alignnone

En okonstlad lösning för fastighetsbranschen

Med digital signering underlättar du inte bara ditt jobb, utan skapar även en smidig kundupplevelse för den som signerar.

89% av dokumenten signeras inom 24h från att inbjudan att signera har skickats. Digital signering möjliggör signering av dokument var som helst, när som helst.

Öppna ett Visma Sign konto