Digital signering för fastighetsbranschen

Ladda upp, signera och arkivera dokument var och när som helst.

Med hjälp av digital signering hanterar du alla fastighetsbranschens dokument och avtal digitalt.

Lämna en kontaktbegäran

Du kan även börja använda tjänsten direkt genom att registrera ditt företag till en testperiod.

Digitalisera fastighetsbranschens avtalsprocesser

Med digitala signaturer kan du göra affärer snabbare och avtalsprocesserna tydligare. Signeringen av olika dokument kräver inte fysisk närvaro eller skanning av bilagor.

Smidighet och besparingar

Digitala signaturer sparar upp till 90 % av den tid och de kostnader som tidigare använts för traditionella signaturer. Detta är en betydande besparing – särskilt för företag som hanterar ett stort antal dokument.

We are #VismaSigners

2 000 000

Undertecknare har använt Visma Sign.

40 000

Företag och organisationer har anlitat Visma Sign.

100%

Säker och juridiskt bindande sätt att underteckna dokument.

Ett juridiskt bindande och säkert alternativ

Digitala signaturer är juridiskt lika bindande som signaturer på papper. Den starka identifieringen kan alltid valideras i efterhand. Tack vare stark identifiering kan du alltid vara säker på personens identitet.

Läs mer: Digital signatur i lagstiftningen


Snabbt ibruktagande och kontinuerlig support

Begär en presentation av Visma Sign – du kan börja använda tjänsten inom ett ögonblick. Du kan också börja använda Visma Sign direkt och utvidga användningen av tjänsten gradvis. Vi ger dig support vid ibruktagningen och erbjuder även användarutbildning.

Lämna en kontaktbegäran för att se hur tjänsten fungerar.

Boka en nätdemo

Mångsidiga användningsområden

Administration och arkivering av dokument

Att ordna dokument i mappar och att följa signeringsprocessen är enkelt med Visma Sign. Med Visma Sign kan du även administrera flera olika företags konton samtidigt, t.ex. när det är fråga om en större koncern eller ett fastighetsförvaltningskontor.

Alla signerade dokument och blanketter sparas i det digitala arkivet – både hos företaget och hos den som signerat dokumenten.

Samla in uppgifter med en digital blankett

Samla in de uppgifter du behöver med en webblankett som signeras digitalt.

Använd webblanketter i stället för att skriva ut och skicka pappersblanketter. Webblanketter kan fyllas i var som helst och uppgifterna blir genast tillgängliga för ditt företag.

Visma Sign

En produkt, oändligt med användningsområden

Fastighetsförvaltning
Uthyrning
Bostadsaffärer

Digitalisera fastighetsförvaltningens dokument

Effektivare fastighetsförvaltning även på distans

Digitala signaturer kan användas till mycket. Bland annat kan protokollen från bolagsstämmor signeras på distans.

Upprätta protokollet direkt efter bolagsstämman och skicka den för digital signering till ordföranden, sekreteraren och protokolljusterarna. Du samlar in signaturerna snabbt när deltagarna fortfarande har de behandlade ärendena i färskt minne.

Digitala signaturer kan användas för:

  • Protokoll från bostadsrättsföreningarnas styrelsemöten
  • Intyg
  • Underhållsavtal
  • Reservationer av parkeringsplatser
  • Lokalbokningar

Visma Signia voi käyttää sekä yksityiset vuokranantajat että vuokranantajayritykset

Teckna ett hyresavtal oberoende av tid och plats

Gör signeringen av hyresavtal och dokument som rör uthyrning enkel både för hyresgästen och dig själv. Med en digital signatur får du dokumenten signerade snabbt och säkert – var du än befinner dig. I samband med signeringen kan du även arkivera dokumentet digitalt.

Sähköistä asuntokauppa hetkessä

Smidigare bostadsaffärer

Tiden är viktig vid bostadsaffärer. Affärerna kan påverkas av huruvida du kan skicka avtalet till din kund för signering redan idag eller först imorgon. Förutom snabbare affärer förbättras även kundupplevelsen.

Med Visma Sign skickas, signeras och arkiveras avtalen och dokumenten digitalt – utan onödiga väntetider. Digitala signaturer kan användas för exempelvis:

  • Köpebrev för bostadsrätter
  • Fullmakter som rör köpebrev för bostadsrätter
    Pantsättningsavtal och -intyg

Kostnadsfri provperiod för företag

Prova Visma Sign gratis

Nu har du chansen att se fördelarna med digital signering genom att registrera ditt företag till en provperiod.

Provperioden ger dig 5 signeringar gratis. Du förbinder dig inte till något – du får välja ifall du vill fortsätta använda Visma Sign efter provperioden.

Kontakta oss!

Vill du höra mer om tjänsten? Lämna en kontaktbegäran så kontaktar våra experter dig inom kort.