Digital signering i Sverige

Kostnadseffektivitet för offentlig förvaltning och föreningar

Digital signatur är ett enkelt sätt att minimera manuellt arbete, medan man även minskar användning av papper.

Vill du se hur tjänsten fungerar i praktiken?

Bekanta dig närmare med Visma Signs fördelar:

Det är självinstruerande. Inga långa processer för att komma igång. När man har lösenord och inloggning så kommer man in på sidan och då kan man börja helt enkelt.

– Madeleine Pettersson, Beijer Industri
Läs kundcase

Offentlig förvaltning

Digital signering är den rätta lösningen då man vill utöka den interna effektiviteten eller medborgarnas positiva upplevelse av den offentliga förvaltningen. Användningen av digitala signaturer är ett enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att hantera dokument.

Tillståndsansökningar

Automatisera ansökningar av byggnadstillstånd enkelt genom att utnyttja webblanketter som fogas in på webbplatser för signering.

Styrelseprotokoll

Du kan signera och arkivera protokoll från fullmäktige och styrelser direkt enkelt och snabbt inom ett dygn.

Hyresavtal för bostäder

Med digitala signaturer behöver man inte besöka ett kontor eller skanna bilagor då man signerar ett hyresavtal.

Socialtjänster

Med digitala signaturer kan du godkänna t.ex. beslut om bidrag från socialtjänsten, varmed handläggningstiderna förkortas markant.

Inköp

Inköpsprocesserna blir snabbare när du med hjälp av digitala signaturer kan snabbt be de berörda personerna att godkänna inköpen.

Arkivering av dokument

Dokument som undertecknats med Visma Sign sparas i ett digitalt arkiv. Med hjälp av åtkomstinställningar kan man definiera vem som har tillgång till vilka dokument. Tack vare Visma Signs nogranna säkerhetsåtgärder kan alla dokument vara i säkert förvar i det digitala arkivet.

Digital signering för föreningar

Föreningar & stiftelser

Digitala signaturer minskar onödigt pappersarbete, sänker materialkostnader och gör processerna betydligt snabbare. Äntligen kan du koncentrera dig på det väsentliga.

Administration av medlemsuppgifter

Med färdiga webblanketter som fogas in på webbplatser för digital signering kan du enkelt samla in och uppdatera medlemsuppgifter enligt GDPR-förordningarna.

Administrativt arbete

Mötesprotokoll, beslut och arbetsavtal – du når betydande kostnadsbesparingar när du digitaliserar de administrativa åtgärderna av din förening.

Samarbetsavtal

Det blir lättare att hitta nya samarbetspartners när du förenklar avtalsprocessen med donatorer, sponsorer och andra företag.

Varför välja Visma Sign?

Med digitala signaturer handlägger du beslut och ingår avtal snabbare medan du även sparar tid och kostnader.

Alla signerade dokument sparas automatiskt i det digitala arkivet. Du kan enkelt granska dokument och bilagor på ett ställe och slipper söka uppgifter genom att bläddra i pappersmappar.

Kontakta oss

2 000 000

Undertecknare har använt Visma Sign.

40 000

Företag och organisationer har anlitat Visma Sign.

100%

Säker och juridiskt bindande sätt att underteckna dokument.

Säker, snabb och pålitlig

Signeringstjänsten Visma Sign har skapats från start att vara fullständigt datasäkert och reviderats av en extern dataskyddsexpert. Tjänstens maskinsalar är belägna i Finland.

Hanteringen av kunduppgifter sker i enlighet med GDPR-kraven. Endast befullmäktigade företrädare har rätt att granska dokument inom tjänsten.

Datasäker

Varje dokument och signatur kan spåras. Visma Sign lämpar sig för pålitlig handläggning och administration av känsliga uppgifter, eftersom endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Tjänsten används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

Juridiskt bindande

Varje dokument och signatur kan spåras. Visma Sign lämpar sig för pålitlig handläggning och administration av känsliga uppgifter, eftersom endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Tjänsten används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

Läs mer: Digital signatur i lagstiftningen

Kalevala

IF

Vill du se hur tjänsten fungerar i praktiken?