Digital signering för offentlig sektor

Säkerhet och smidighet för myndigheter och kommuner

Administrativa processer försnabbas med digital signering. Signera digitalt med stark autentisering och spara alla dokument i Visma Sign säkra nätarkiv.

digital signering för offentlig sektor

Flera offentliga organisationer i Norden har digitaliserats med Visma Sign

Användningen av digitala signaturer är ett enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att hantera dokument.

Snabbare beslut med hjälp av digital signering!

Med digitala signaturer handlägger du beslut och ingår avtal snabbare medan du även sparar tid och kostnader.

Digitalisera pappersarbetet i alla funktioner med ett system.

Samla in ansökningar och blanketter enkelt genom att utnyttja webblanketter som bäddas in på webbplatsen.

Hantera all data i enlighet med GDPR. Identifiera personer med hjälp av BankID och arkivera datasäkert i mappar med strikta behörigheter.

Signera och arkivera protokoll från fullmäktige och styrelser inom minuter.

Fokus på säkerhet

Visma Sign har skapats från start att vara fullständigt datasäkert och reviderats av en extern dataskyddsexpert. Tjänstens maskinsalar är belägna inom Norden. Hanteringen av kunduppgifter sker i enlighet med GDPR-kraven.

Se komplett redogörelse om säkerheten av Visma Sign >

Systemets säkerhet

Varje dokument och signatur kan spåras. Visma Sign lämpar sig för pålitlig handläggning och administration av känsliga uppgifter, eftersom endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Tjänsten används t.ex. för att skydda sin egen organisation genom att till exempel använda blanketter för kundernas KYC-processer eller exempelvis för att identifiera personer som skickar dem begäranden om uppgifter enligt GDPR.

Läs mer: Säkerheten av digitala signaturer – det digitala fotspåret ljuger inte

Lagenlighet

EU:s eIDAS-förordning garanterar den elektroniska signaturens juridiska giltighet i Sverige. Visma Sign erbjuder signering på avancerad nivå på AdES-nivå, som möjliggör att signaturen är unikt knuten till signeraren och genom vilken signeraren kan identifieras. Samtidigt kopplas signaturen till annan elektronisk information på ett sådant sätt att eventuella ändringar i dokumentet kan upptäckas.

Läs mer: Digital signatur i lagstiftningen >

Se hur det fungerar i praktiken!

Prova digital signering utan kostnad. Den kostnadsfria provperioden innehåller 5 signeringar. Du kan även kontakta oss för att höra med om digital signering och Visma Sign.