DIGITAL SIGNATUR FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING

Kostnadseffektivitet för offentlig förvaltning och föreningar

Digital signatur är ett enkelt sätt att minimera manuellt arbete och manuell hantering av papper.

Öppna ett Visma Sign konto

Offentlig förvaltning

Digital signering är den rätta lösningen då man vill utöka den interna effektiviteten eller medborgarnas positiva upplevelse av den offentliga förvaltningen. Användningen av digitala signaturer är ett enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att hantera dokument.

Tillståndsansökningar

Automatisera ansökningar av byggnadstillstånd enkelt genom att utnyttja webblanketter som fogas in på webbplatser för signering.

Styrelseprotokoll

Du kan signera och arkivera protokoll från fullmäktige och styrelser direkt enkelt och snabbt inom ett dygn.

Hyresavtal för bostäder

Med digitala signaturer behöver man inte besöka ett kontor eller skanna bilagor då man signerar ett hyresavtal.

Socialtjänster

Med digitala signaturer kan du godkänna t.ex. beslut om bidrag från socialtjänsten, varmed handläggningstiderna förkortas markant.

Inköp

Inköpsprocesserna blir snabbare när du med hjälp av digitala signaturer kan snabbt be de berörda personerna att godkänna inköpen.

Föreningar & stiftelser

Digitala signaturer minskar onödigt pappersarbete, sänker kostnaderna och gör processerna betydligt snabbare. Då kan du koncentrera dig på det väsentliga.

Administration av medlemsuppgifter

Med färdiga webblanketter som fogas in på webbplatser för digital signering kan du enkelt samla in och uppdatera medlemsuppgifter enligt GDPR-förordningarna.

Administrativt arbete

Mötesprotokoll, beslut och arbetsavtal – du når betydande kostnadsbesparingar när du digitaliserar de administrativa åtgärderna av din förening.

Samarbetsavtal

Det blir lättare att hitta nya samarbetspartners när du förenklar avtalsprocessen med donatorer, sponsorer och andra företag.

Varför välja
Visma Sign?

Med digitala signaturer handlägger du beslut och ingår avtal snabbare medan du även sparar tid och kostnader.

Alla signerade dokument sparas automatiskt i det digitala arkivet. Du kan enkelt granska dokument och bilagor på ett ställe och slipper söka uppgifter genom att bläddra i pappersmappar.

1,6 M

människor signerar med Visma Sign.

89%

av dokument som skickats för signering signeras inom ett dygn.

98%

dokument som skickats för signering signeras.

Säker, snabb och pålitlig

Signeringstjänsten Visma Sign har skapats från start att vara fullständigt datasäkert och reviderats av en extern dataskyddsexpert. Tjänstens maskinsalar är belägna i Finland.

Hanteringen av kunduppgifter sker i enlighet med GDPR-kraven. Endast befullmäktigade företrädare har rätt att granska dokument inom tjänsten.

Datasäker

Varje dokument och signatur kan spåras. Visma Sign lämpar sig för pålitlig handläggning och administration av känsliga uppgifter, eftersom endast behöriga personer har tillgång till uppgifterna. Tjänsten används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

Juridiskt bindande

Enligt EU-direktivet har digitala signaturer en juridiskt bindande ställning. De som signerat dokumentet, signeringstiden och det innehåll som signerats kan alltid obestridligen verifieras. Digital signatur för samman dokumentet och den som signerar dokumentet digitalt. Det signerade dokumentet godkänns med bankkoder eller ett mobilcertifikat.