Administrationslösningar med Visma Sign

Förenkla de administrativa rutinerna med digital signering

Underlätta avtalshantering för administrationen och gör beslutsfattandet smidigare med Visma Sign.
Kom igång med digital signering snabbt och säkert.

Öppna ett Visma Sign konto

Samla in signaturer på nolltid, utan besvär

Hur mycket tid skulle du kunna spara i de administrativa rutinerna såsom jagandet efter signaturer på viktiga dokument?

Förvånansvärt mycket osynlig arbetstid går åt pappersexercisen. Det uppstår en flaskhals i beslutsfattandet redan om en nyckelperson är svår att nå. Detta kan i värsta fall ge upphov till onödiga kostnader.

Snabba upp avtalsbehandling och beslutsfattande

Företagets nyckelpersoner som fattar viktiga beslut kan vara väldigt svåra att nå. Modernisera beslutsfattandet genom att använda digitala signaturer på avtal och dokument. Du når mottagarna med din inbjudan via e-post eller SMS oberoende av tid och plats. Enligt vår statistik signeras 89 % av dokumenten inom ett dygn.

Varje dokument är spårbart och sparas i arkivet. Du kan även följa upp hur signeringsprocessen framskrider i realtid och fastställa signeringsordningen. Bekanta dig närmare med tjänstens egenskaper.

Öppna ett Visma Sign konto

Digitalt arkiv

Alla dokument inom räckhåll

När ditt företags dokument signeras med Visma Sign har du dokumenten alltid inom räckhåll i tjänstens digitala dokumentarkiv. Du kan enkelt granska dokument och bilagor som hänför sig till avtalen och besluten på ett ställe och du slipper bläddra i pappersmappar.

Hantera dokument med Visma Sign

Bolagsstämmor

Hantera bolagsstämmor på distans utan att behöva skanna protokollet och skicka det per post till alla parter runt om i landet.

Bokslut

Bokslut som signerats digitalt kan sparas och överföras till ekonomiförvaltningssystem utan en enda utskrift eller skanning.

Styrelsemöten

Spara tid för styrelsemedlemmarna med digital signering av mötesprotokollen. De tidigare protokollen hittar du enkelt i det digitala arkivet.

Fullmakter

Befullmäktiga personer snabbt även i olika delar av Finland. Ladda upp och skicka dokument för signering. Efter signaturerna är fullmakten juridiskt bindande.

Samarbetsavtal

Ingå samarbetsavtal effektivt. Du hittar alla dokument som hänför sig till avtalet på ett och samma ställe.

Inköp

Begär godkännanden snabbt av rätta personer till de viktigaste inköpen på ditt företag.