Signera protokollen digitalt

Med digital signering blir de administrativa rutinerna smidigare.

Samla in signaturer på nolltid, utan besvär

Hur mycket tid skulle du kunna spara i de administrativa rutinerna såsom jagandet efter signaturer på viktiga dokument?

Förvånansvärt mycket osynlig arbetstid går åt pappersexercisen. Det uppstår en flaskhals i beslutsfattandet redan om en nyckelperson är svår att nå. Detta kan i värsta fall ge upphov till onödiga kostnader.

I dessa tider med allt fler distansmöten sparar man både tid och resurser genom att signera protokollen digitalt eftersom dokumenten då inte behövs skrivas ut, skrivas under, skannas in och e-postas jorden runt. Den digitala signaturen har samma rättsliga status som den traditionella underskriften.

Snabba upp avtalsbehandling och beslutsfattande

Företagets nyckelpersoner som fattar viktiga beslut kan vara väldigt svåra att nå. Modernisera beslutsfattandet genom att använda digitala signaturer på avtal och dokument. Du når mottagarna med din inbjudan via e-post eller SMS oberoende av tid och plats. Enligt vår statistik signeras 89 % av dokumenten inom ett dygn.

Varje dokument är spårbart och sparas i arkivet. Du kan även följa upp hur signeringsprocessen framskrider i realtid och fastställa signeringsordningen. Bekanta dig närmare med tjänstens egenskaper.

Digitalt arkiv

Alla dokument inom räckhåll

När ditt företags dokument signeras med Visma Sign har du dokumenten alltid inom räckhåll i tjänstens digitala dokumentarkiv. Du kan enkelt granska dokument och bilagor som hänför sig till avtalen och besluten på ett ställe och du slipper bläddra i pappersmappar.

Regionförbund Ishockey Norss

Att kunna samla alla dokument på ett ställe är otroligt smidigt. Att alla inblandade har tillgång till dokumenten tack vare användargrupper sparar tid.

-Zacharias Granlund, Regionchef, Regionförbundet Ishockey Norr

Läs kundcase

Hantera dokument med Visma Sign

Bolagsstämmor

Hantera bolagsstämmor på distans utan att behöva skanna protokollet och skicka det per post till alla parter runt om i landet.

Bokslut

Bokslut som signerats digitalt kan sparas och överföras till ekonomiförvaltningssystem utan en enda utskrift eller skanning.

Styrelsemöten

Spara tid för styrelsemedlemmarna med digital signering av mötesprotokollen. De tidigare protokollen hittar du enkelt i det digitala arkivet.

Fullmakter

Befullmäktiga personer snabbt även i olika delar av Sverige. Ladda upp och skicka dokument för signering. Efter signaturerna är fullmakten juridiskt bindande.

Samarbetsavtal

Ingå samarbetsavtal effektivt. Du hittar alla dokument som hänför sig till avtalet på ett och samma ställe.

Inköp

Få godkännanden snabbt av rätta personer till de viktigaste inköpen på ditt företag.

Vill du veta mer om hur man effektiviserar de administrativa processerna?

Skicka en kontaktbegäran så kontaktar Visma Sign experter dig omgående.