Digital signatur

Säkerhet av digital signering

Enligt har digitala signaturer en juridiskt bindande ställning. Dessutom är digital signering ett säkert sätt att signera dokument. De som signerat dokumentet, signeringstiden och det innehåll som signerats kan alltid obestridligen verifieras.

Stark identifiering och digitalt fotspår

Visma Sign använder BankID eller Freja eID för stark identifiering. Stark identifiering är juridiskt sett det bästa alternativet och kan alltid valideras i efterhand. Om du vill kan du även använda svag identifiering för signaturer, dvs. en underskrift som ritas digitalt.

Läs mer: Elektronisk identifiering – en snabbkurs i enkel och stark identifiering

Undertecknarens identitet bekräftas med Bankid

Audit trail

Varje dokument och signatur kan spåras. Du ser alltid vem som har signerat något vid varje tidpunkt och vems signatur som fattas. Du kan även be om en bekräftelse om att dokumentet har lästs.Detta ökar säkerheten av digital signering.

Dokumenthantering

Visma Sign har ett digitalt arkiv med en mappstruktur som du kan redigera enligt dina egna behov. Du hittar alla dokument snabbt och enkelt.

alla undertecknade dokument sparas i visma signs arkiv

Säker tjänst

Uppgifter i säkert förvar

Visma Sign lämpar sig för pålitlig behandling och administration av känsliga uppgifter. Tjänsten används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

FAQ

Ofta förekommande frågor

Nedan hittar du svar på ofta förekommande frågor angående digital signering och Visma Sign. Ifall du är intresserad av att prova på Visma Sign och vill höra mera, kan du även lämna oss en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig omgående.

Är en digital signatur juridiskt sett lika stark som en traditionell signatur?

Ja. Det europeiska eIDAS-direktivet och den nationella lagstiftningen utgör laggrunden till digitala signaturer.

Digitala signaturer är säkrare och mer tillförlitliga än signaturer på papper. Då signeringen sker med bankkoder eller ett mobilcertifikat använder man sig av stark identifiering och dokumentet kan inte ändras i efterhand utan att det skulle märkas.

Läs mer: Digital signatur i lagstiftningen – överblick över olika nivåer av digitala signaturer

Duger en digital signatur som bevis i ett tviste- eller brottsmål?

Ja. Både i tviste- och brottsmål utgör ett dokument som signerats digitalt ett obestridligt bevis om vilken rättshandling som har skett, mellan vilka personer och när.

I vår supportportal hittar du instruktioner på hur du verifierar ett elektroniskt signerat dokument. Till instruktionerna

Hur vi samlar in och sparar uppgifter i tjänsten?

Visma Sign-tjänsten behandlar uppgifter i enlighet med tjänstens registerbeskrivning.

Personbeteckningar som används för signering sparas inte i tjänsten i en identifierbar form.

Till Visma Signs intergritetspolicy >>

Hur länge sparas dokument i arkivet?

Uppgifterna sparas i tjänstens digitala arkiv i 7 år utan någon separat avgift.

Hur vet jag att Visma Signs dataskydd är i skick?

Tjänsten Visma Sign utvecklas med professionella metoder och teknologier. Och följer Visma koncernens strikta riktlinjer för databehandling. Tjänstens dataskydd revideras regelbundet av externa revisorer.

Visma Sign följer GDPR.