Digital signatur

Säkerhet av digital signering

Digital signering ett säkert sätt att signera dokument. De som signerat dokumentet, signeringstiden och det innehåll som signerats kan alltid obestridligen verifieras.

Digital signering i enlighet med eIDAS

EU:s eIDAS-förordning garanterar den elektroniska signaturens juridiska giltighet i Sverige. Förordningen delar elektroniska signaturer i 3 olika grupper: AdES, SES & QES.

Med Visma Sign signerar du på SES & AdES -nivån. QES skiljer sig från AdES egentligen endast genom sitt kvalificerade certifikat som skapats av en kvalificerad signaturskapande enhet (QSCD).

AdES

AdES är en avancerad elektronisk underskrift, som sker genom identifiering. AdES-nivå är standardinställning i Visma Sign och betyder egentligen att man identifierar sig vid signeringstillfället. I Sverige sker det genom BankID och Freja eID. Signering på avancerad nivå är möjligt även i Norge, Danmark, Finland och Holland med Visma Sign.

På de dokument som signerats på avancerad nivå skapas ett omfattande digitalt spår med information om namnet på undertecknaren, tidstämpel, IP-adress och uppgift om vilken identifieringsmetod som använts vid signeringen.

SES

SES är en enkel signatur som görs med att rita sin signatur digitalt. Att använda sig av Visma Sign ökar på SES-signaturens spårbarhet, eftersom länken till dokumentet som ska signeras levereras till personens telefonnummer eller mail.

I det undertecknade dokumentet visas utöver undertecknarens signatur även namnförtydligande, mail och IP-adress. Med hjälp av enkla signaturer ingår man avtal enkelt globalt, internt eller med yngre individer som inte ännu har tillgång till digital identifiering.

Läs mer: Elektronisk signering i den svenska lagen

Stark identifiering och digitalt fotspår

Visma Sign använder BankID eller Freja eID för stark identifiering. Stark identifiering är juridiskt sett det bästa alternativet och kan alltid valideras i efterhand. Om du vill kan du även använda svag identifiering för signaturer, dvs. en underskrift som ritas digitalt.

Läs mer: Elektronisk identifiering – en snabbkurs i enkel och stark identifiering

Undertecknarens identitet bekräftas med Bankid

Audit trail

Varje dokument och signatur kan spåras. Du ser alltid vem som har signerat något vid varje tidpunkt och vems signatur som fattas. Du kan även be om en bekräftelse om att dokumentet har lästs.Detta ökar säkerheten av digital signering.

Dokumenthantering

Visma Sign har ett digitalt arkiv med en mappstruktur som du kan redigera enligt dina egna behov. Du hittar alla dokument snabbt och enkelt.

alla undertecknade dokument sparas i visma signs arkiv

Säker tjänst

Uppgifter i säkert förvar

Visma Sign lämpar sig för pålitlig behandling och administration av känsliga uppgifter. Tjänsten används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

FAQ

Vanliga frågor

Nedan hittar du svar på ofta förekommande frågor angående digital signering och Visma Sign. Ifall du är intresserad av att prova på Visma Sign och vill höra mera, kan du även lämna oss en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig omgående.

Är en digital signatur juridiskt sett lika stark som en traditionell signatur?

Ja. Det europeiska eIDAS-direktivet och den nationella lagstiftningen utgör laggrunden till digitala signaturer.

Digitala signaturer är säkrare och mer tillförlitliga än signaturer på papper. Då signeringen sker med bankkoder eller ett mobilcertifikat använder man sig av stark identifiering och dokumentet kan inte ändras i efterhand utan att det skulle märkas.

Läs mer: Digital signatur i lagstiftningen – överblick över olika nivåer av digitala signaturer

Duger en digital signatur som bevis i ett tviste- eller brottsmål?

Ja. Både i tviste- och brottsmål utgör ett dokument som signerats digitalt ett obestridligt bevis om vilken rättshandling som har skett, mellan vilka personer och när.

I vår supportportal hittar du instruktioner på hur du verifierar ett elektroniskt signerat dokument. Till instruktionerna

Hur vi samlar in och sparar uppgifter i tjänsten?

Visma Sign-tjänsten behandlar uppgifter i enlighet med tjänstens registerbeskrivning.

Personbeteckningar som används för signering sparas inte i tjänsten i en identifierbar form.

Till Visma Signs intergritetspolicy >>

Hur länge sparas dokument i arkivet?

Uppgifterna sparas i tjänstens digitala arkiv så länge som ditt abonnemang är i kraft. När det gäller dokument med begränsad lagringstid, kan du lägga till påminnelser till dig själv i systemet för att radera dem.

Hur vet jag att Visma Signs dataskydd är i skick?

Tjänsten Visma Sign utvecklas med professionella metoder och teknologier. Och följer Visma koncernens strikta riktlinjer för databehandling. Tjänstens dataskydd revideras regelbundet av externa revisorer.

Visma Sign följer GDPR.