Många vardagliga ärenden såsom signering av dokument kan idag ske digitalt – visst är det praktiskt? Men hur vet du att den anonyma undertecknaren på andra sidan skärmen är rätt person? Det är därför vi har elektronisk identifiering.

Elektronisk identifiering är en grundförutsättning för alla elektroniska transaktioner eftersom den har en central roll då smidiga tjänster och processer skapas. Med hjälp av identifiering kan dina kunder bekräfta sin identitet på ett tryggt och effektivt sätt.

Ett exempel. Många viktiga företagsavtal kräver en identitetskontroll. Det tar dock ofta onödigt lång tid, eftersom kunden måste infinna sig på plats, eller medför allmänna risker när dokument skickas via post.

Vi lever i kundupplevelsernas guldålder där komplicerade processer kan bli en avgörande faktor för kundrelationen. Detta framgår även av en undersökning som genomförts av PWC. Undersökningen indikerar att en god kundupplevelse bland annat avgörs av hur smidig och effektiv servicen är.

Så varför upprätthålla föråldrade processer och riskera värdefulla kundrelationer när det finns smidiga och säkra alternativ för identifiering med enkel och stark identifiering?

Säkerhet med stark identifiering

En stark tvåstegsidentifiering är ett juridiskt bindande sätt att signera alla typer av dokument. Stark identifiering är kopplad till en individs officiella identitet som alltid bekräftas vid identifiering. I praktiken innebär det att avancerade identifieringsverktyg används under identifieringsprocessen.

BankID eller mobilcertifikat är exempel på identifieringssystem som används vid stark identifiering.

När är det lämpligt att använda stark identifiering?

Stark identifiering rekommenderas särskilt för signeringsprocesser där parterna inte känner varandra sedan tidigare.

En stark identifiering kan också likställas med exempelvis uppvisande av en identitetshandling: Om du i vanliga fall hade bett om undertecknarens identitetshandlingar i samband med signeringen, ska du vid en digital signering använda dig av stark autentisering.

Stark autentisering stöds endast av banksystemen i Finland, Sverige, Norge och Danmark och kan därmed endast genomföras med bankkoder från dessa länder. Ifall undertecknaren befinner sig i ett annat land signeras dokumentet med hjälp av enkel identifiering.

Signering globalt med enkel identifiering

Avsaknad av nordiska bankkoder är inget hinder för digital signering eftersom en identifiering även är möjlig utan stark autentisering. Här kommer enkel identifiering in i bilden, dvs. elektronisk signering.

Enkel identifiering är ett smidigt sätt att samla elektroniska signaturer från hela världen. Ibland är riskerna relaterade till signeringsprocessen eller dokumenten så små att enkel identifiering är ett enklare sätt att snabbt signera dokument.

Den är även praktisk då signaturer samlas internt inom företaget eller när de signerande parterna känner varandra sedan tidigare.

Skillnaderna mellan enkel och stark autentisering

Enkel och stark autentisering skiljer sig endast åt vid själva signeringstillfället. Stark autentisering kräver till exempel nätbankskoder eller mobilcertifikat, medan enkel identifiering endast kräver att undertecknaren ritar sin egen signatur på dokumentet.

I praktiken innebär det att undertecknaren öppnar inbjudningslänken som skickats via e-post, anger lösenordet och ritar sin signatur samt skriver ett namnförtydligande.
Observera att både enkel och stark identifiering ur en juridisk aspekt är bindande signeringsmetoder.

Visma Sign tillhandahåller båda identifieringsmetoderna för flexibilitet

Visma Signs digitala signeringstjänst erbjuder både stark och enkel identifiering. Du kan använda båda identifieringsmetoderna parallellt eller välja identifieringsmetod separat för varje signeringstillfälle innan dokumentet skickas.

Stark och enkel identifiering för digital signering grundar sig i en EU-förordning som definierar den digitala signaturens tre delar. De tre delarna är signeringsmetodens autenticitet, dokumentets integritet samt en tredjepartsbedömning i efterhand.

Med andra ord ska det digitalt signerade dokumentets integritet och ursprung kunna bevisas i efterhand vilket gör dokumentet mer tillförlitligt än en pappersversion.

Öppna ett Visma Sign-Konto


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.