Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) publicerade i augusti sin sjätte utvärderingsrapport, som fokuserar på den fysiska vetenskapen om klimatförändringar.

Resultaten visar att klimatförändringen som orsakats av människor ökar temperaturen i snabb takt.

Det finns en överhängande risk att klimatförändringarna kommer att ha en stor påverkan på länder och samhällen globalt.

Företag måste ta itu med hållbarhet redan idag.

Då arbetsplatsen blir mer hållbar är det inte bara miljön som gynnas. Många företag ser en ökning av kunder i samma takt som de blir mer miljövänliga.

Lyckligtvis finns det flera små åtgärder ett företag kan ta för att utveckla sin miljövänlighet.

Vi har samlat 5 tips på hur företag kan ta de första stegen mot en hållbar framtid.

1. Erbjud möjlighet för distansarbete

I dagens värld är det enkelt för arbetstagare att koppla upp sig till företagets nätverk på distans.

Förutom att distansarbete sparar tid från arbetspendling sparar man även i utsläpp då man inte behöver resa till arbetsplatsen.

Genom att minska arbetstrafik kan distansarbete vara ett sätt att minska utsläppen som orsakas av transporter.

Även energiförbrukningen på kontor minskar då människor arbetar hemifrån. (Forbes, 2021)

2. Pappersfritt kontor

Genom att minska på pappersbruket kan företag både bidra till att spara på miljön, spara på arkivutrymmen och minska kostnader.

Visste du att det krävs hela 324 liter vatten för att producera ett kg papper?!

Studier visar dessutom att 45% av dokument i fysiska arkiv är bara dubbletter – 80% av dessa dokument ser aldrig dagsljuset efter arkivering igen. (The World Counts, 2021)

Digitala dokumenthanteringstjänster så som digital signering är ett enkelt sätt att övergå från papper till digital dokumenthantering.

3. Spara elektricitet

Att spara elektricitet på kontoret är enkelt med följande tips.

Släck lamporna i tomma utrymmen och utnyttja solljus då det är möjligt. Samma gäller kontorsapparater – stäng av datorer, skärmar och skrivare då de inte används.

Justera rumstermostater att aktiveras då folk vistas på kontoret. Sänk temperaturen med några grader till natten och till helgen.

Redan små värmejusteringar har en stor skillnad i den årliga energiförbrukningen.

4. Erbjud återvinning

Minska mängden avfall på kontoret. Byt ut engångsglas, bestick och tallrikar till kärl och bestick som går att diska.

Behov för papper och pennor minskar markant då företaget strävar efter digital hantering av dokument.

Genom att erbjuda sortering möjliggör man återvinning av material så som papp och plast. Byt därför ut skräpkorgarna till sortering.

5. En hållbar leveranskedja

En hållbar leveranskedja innebär att alla parter i företagets leveranskedja tar ansvar över hur deras handlingar påverkar naturen och samhället.

Det är svårt att skapa en hållbar leveranskedja utan insikt i hur leveranskedjan ser ut. Därför bör man börja med en kartläggning av vem som tillhör kedjan.

Kartläggningen hjälper dig identifiera miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar som leverantörerna står inför.

Därefter kan företaget fastställa långsiktiga hållbarhetsmål och även kräva att leverantörerna sätter egna hållbarhetsmål, samt följa upp dessa mål. (Harvard Business Review, 2020)

Varför lönar det sig för företag att öka sin hållbarhet?

I framtiden ställs allt högre krav på företags hållbarhetsinitiativ.

Genom att börja med små förändringar redan idag kommer hållbarhetstänket att byggas upp till en del av företagets DNA.

Hållbara alternativ är oftast även de mest kostnadseffektiva alternativen för företag.

Förutom att spara pengar anses företag som satsar på hållbarhet även vara mer attraktiva på arbetsmarknaden. För företag som vill skapa ett starkt och uppskattat brand, är hållbarhet något man måste ta i beaktande.

Visma Sign har missionen att minska onödig pappersanvändning och stöder starkt en hållbar, resurssparande framtid.

Redan 35 000 företag har tagit steget mot en pappersfri, hållbar framtid med Visma Sign.

Kontakta oss för att höra hur ert företag kan gynnas av digital dokumenthantering

Lämna en kontaktbegäran


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.