Säker. Snabb. Tillförlitlig.

Enligt EU-direktivet har digitala signaturer en juridiskt bindande ställning. Dessutom är digital signatur ett säkert sätt att signera dokument. De som signerat dokumentet, signeringstiden och det innehåll som signerats kan alltid obestridligen verifieras.

Juridiskt bindande

Enligt EU-direktivet har digitala signaturer en juridiskt bindande ställning. De som signerat dokumentet, signeringstiden och det innehåll som signerats kan alltid obestridligen verifieras. Digital signatur för samman dokumentet och den som signerar dokumentet digitalt. Det signerade dokumentet godkänns med bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Stark identifiering och digitalt fotspår

Visma Sign använder i huvudsak bankidentifiering och mobilcertifikat. Stark identifiering är juridiskt sett det bästa alternativet och kan alltid valideras i efterhand. Om du vill kan du även använda svag identifiering för signaturer, dvs. en underskrift som ritas digitalt.

Audit trail

Varje dokument och signatur kan spåras. Du ser alltid vem som har signerat något vid varje tidpunkt och vems signatur som fattas. Du kan även be om en bekräftelse om att dokumentet har lästs.

Digitalt dokumentarkiv

Visma Sign har ett digitalt arkiv med en mappstruktur som du kan redigera enligt dina egna behov. Du hittar alla dokument snabbt och enkelt.

Säker Tjänst

Uppgifter i säkert förvar

Visma Sign lämpar sig för pålitlig behandling och administration av känsliga uppgifter. Tjänsten används bl.a. av olika försäkringsbolag, banker, finansieringsbolag, hälsovårdsorganisationer och andra företag och föreningar som förutsätter en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet.

Vanliga frågor

 • Är en digital signatur juridiskt sett lika stark som en traditionell signatur?

  Ja. Det europeiska eIDAS-direktivet och den nationella lagstiftningen utgör laggrunden till digitala signaturer.

  Digitala signaturer är säkrare och mer tillförlitliga än signaturer på papper. Då signeringen sker med bankkoder eller ett mobilcertifikat använder man sig av stark identifiering och dokumentet kan inte ändras i efterhand utan att det skulle märkas.

 • Duger en digital signatur som bevis i ett tviste- eller brottsmål?

  Ja. Både i tviste- och brottsmål utgör ett dokument som signerats digitalt ett obestridligt bevis om vilken rättshandling som har skett, mellan vilka personer och när.

 • Hur vi samlar in och sparar uppgifter i tjänsten.

  Visma Sign-tjänsten behandlar uppgifter i enlighet med tjänstens registerbeskrivning.

  Personbeteckningar som används för signering sparas inte i tjänsten i en identifierbar form.

 • Hur länge sparas dokumenten i systemet?

  Uppgifterna sparas i tjänstens digitala arkiv i 7 år utan någon separat avgift.

 • Hur vet jag att Visma Signs dataskydd är gott?

  Tjänsten Visma Sign utvecklas med professionella metoder och teknologier.

  Tjänstens dataskydd revideras regelbundet av externa revisorer.