Bild på person med BankID öppnat

Idag använder vi svenskar BankID för det mesta – banken, doktorn, Swish..
BankID är så allmänt använt, att upptill 90% av dess användare upplever att det är den viktigaste appen på deras telefon. Eftersom det idag är det vedertagna sättet att identifiera sig med, är det rent förväntat att man även ska kunna ingå avtal och signera med BankID.

Nedan presenterar vi 2 orsaker, varför det har också fördelar för företaget att erbjuda sina kunder möjlighet att ingå avtal med BankID.

Ökad konkurrenskraft med BankID signering

I BankID:s kundundersökning från 2022 kom det fram att 96% av Sveriges befolkning har högt förtroende för applikationen. Möjligheten att slutföra ett avtal med BankID bidrar med att företaget verkar proffsigt och trovärdigt. Samtidigt ökar företagets konkurrenskraft, då dokumenthanteringen effektiviseras.

  • Upp till 99% av svenskar upplever att BankID är enkelt att använda – vilket gör avtal automatiskt lättare att ingå för signeraren! Istället för att leta fram penna, printer och scanner eller ladda ner en pdf-redigerare för att rita en signatur med musen, kan signeraren helt enkelt använda en app de redan är bekväma med.
  • Digital signering snabbar upp processer – upptill 89% av dokument som skickas genom Visma Sign blir signerade inom 24h.

Att ingå avtal med BankID är alltså smart för båda parterna – alla sparar tid och företag får avtal in snabbare.

Ökad säkerhet med BankID-identifiering

92% av svenskar upplever att BankID är tryggt att använda. Utöver att BankID upplevs tryggt, är det också allmänt säkrare att ingå avtal med BankID eftersom:

  • BankID är personligt, vilket hjälper verifiera att det är rätt och verklig person som signerar avtalet. En digital signatur som gjorts med BankID är alltså svårare att förfalska än en handskriven signatur på papper och betraktas i lagen som en starkt autentiserad signatur.
  • Obestridlighet. Då man signerar med hjälp av e-legitimering skapas en datalogg på avtalet, där det dokumenteras vilken tidpunkt och vem som har skrivit på. Det går inte heller att ändra på ett dokument efter att det signerats digitalt, då det lagras i systemet som sådant.

Idag används BankID av över 8 miljoner svenskar. Visma Sign möjliggör digital signering med BankID och hjälper dig erbjuda säker, smidig och spårbar identifiering för alla företagets avtal och dokument.

Vanliga frågor om att ingå avtal med BankID

  • Hur får man ett avtal signerat med BankID?
    Man laddar upp dokumentet som ska signeras i Visma Sign. Stark autentisering dvs BankID är standardinställning, och behöver inte väljas skilt. Sedan fyller man i mottagarens information – email eller telefonummer – och skickar dokumentet iväg för signering. Done!
  • Hur signerar mottagaren med BankID?
    Mottagaren följer länken de fått på sms eller i mejlen från Visma Sign och läser igenom avtalet. Ingen registrering krävs. Autentiseringen sker heller inte förrän man sett dokumentet man fått för att signera. Följande steg är att välja autentiseringsmetod (BankID & FrejaID eller respektive nordiska tjänster) varefter man slutför identifieringen i appen. Efter det klickar man på knappen “signera dokumentet” vilket slutför signering och skickar personen ännu en kopia av avtalet till emailen. Busenkelt helt enkelt!

Visma Sign är ett smidigt och säkert program för att få företagets viktigaste dokument signerade med både BankID & FREJA eID

Vi ger dig 5 gratis signeringar!
Testa helt utan förbindelse – vi kräver inga kortuppgifter och du besluter själv ifall du vill fortsätta efter att du använt upp dina testsigneringar.


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.