Visma Sign digital signatur

Ingå avtal på nolltid med digital signatur

Signera avtal digitalt istället för penna och papper. Att börja använda digitala signaturer är tryggt och enkelt. Du kan ladda upp ett dokument och skicka det för signering på bara några minuter.

Visma Signs digitala signatur formar sig till dina behov

Då du övergår till digitala signaturer sparar du 90 % av den tid och de kostnader som du tidigare använt för traditionella signaturer.

Visma Sign är enklast att använda som en webbrowsertjänst. Du kan även använda tjänstens tillhörande webblanketter som kan signeras. Du kan även integrera digitala signaturer i programvara eller tjänst.

Visma Signs egenskaper

STARK IDENTIFIERING

Dokument signeras med hjälp av BankID. Stark identifiering rekommenderas t.ex. då man inte känner mottagaren på förhand. Egenskapen används i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

SVAG IDENTIFIERING

Udertecknaren ritar sin underskrift på skärmen med hjälp av datormusen eller finger. Svag identifiering gör signeringen smidig i och med att den fungerar överallt i världen.

MASSUTSKICK

Du kan skicka ett dokument till flera olika personer så att var och en av dem signerar sin egen version av dokumentet.

ANSLUTBARHET

Signeringstjänsten kan enkelt integreras i alla webbtjänster och datasystem.

DOKUMENTARKIV

Efter signeringen sparas dokumentet i både avsändarens och mottagarnas arkiv i 7 år. Där hålls dokumenten i säkert förvar och minskar risken för borttappade dokument.

PRECISA ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Du kan redigera tjänstens mappstrukturer och fastställa användarrättigheter för vem som har tillgång till vilka dokument enligt ditt företags behov.

SMS-MEDDELANDEN

Inbjudan att signera skickas utöver e-post även via SMS om du så önskar. Lösenordet till konfidentiella dokument kan även skickas separat via SMS.

MALL FÖR INBJUDAN

Skapa och spara färdiga mallar för inbjudningar med önskade inställningar. Mallarna snabbar upp sändningen av signeringsinbjudningarna och minskar risken för fel.

SÄNDLISTOR

Spara sändlistor med mottagare. Du kan skicka dokument för signering på en och samma gång t.ex. till alla styrelsemedlemmar.

DIGITALT ARKIV

Administrera dokument för hela organisationen

Med Visma Sign signerar och administrerar du dokumenten digitalt inom hela organisationen. Du kan fritt skapa användargrupper och fördela material och rättigheter enligt mapp. Du kan även administrera Visma Sign-konton av flera olika företag inom en koncern, en redovisningsbyrå, ett fastighetsförvaltningskontor eller ett mjukvaruföretag.

Öppna ett Visma Sign-konto

Digitala signaturer internationellt

Användare av Visma Sign kan använda digital signatur i alla länder. Stark identifiering (lokalt BankID/NemID) fungerar med Visma Sign i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Från övriga länder sker signeringen med svag identifiering. I dessa fall lämnas signaturen genom att rita in signaturen digitalt på skärmen.

Börja använda tjänsten direkt

Du kommer igång på 5 minuter.