Visma Sign digital signatur

Digitala signaturer var och när som helst

Att börja använda digitala signaturer är enkelt. Börja en testperiod med 5 gratis signeringar. Du kan ladda upp ett dokument och skicka det för signering med en gång.

Testa gratis

Använd Visma Sign så som det passar dig

När du övergår till digitala signaturer sparar du 90 % av den tid och de kostnader som du tidigare använt för traditionella signaturer.

Visma Sign är enklast att använda som en webbrowsertjänst. Du kan även använda tjänstens tillhörande webblanketter som kan signeras. Du kan även om du så önskar integrera digitala signaturer som en del av din programvara eller tjänst.

Visma Signs egenskaper

STARK IDENTIFIERING

Dokument skrivs under med hjälp av bankkoder eller ett mobilcertifikat. Stark identifiering rekommenderas t.ex. då man inte känner mottagaren på förhand. Egenskapen används i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

SVAG IDENTIFIERING

Skriv under smidigare med datormusen eller ditt finger. Svag identifiering gör signeringen smidig i och med att den fungerar överallt i världen.

MASSUTSKICK

Du kan skicka ett dokument till flera olika personer så att var och en av dem signerar sin egen version av dokumentet.

ANSLUTBARHET

Signeringstjänsten kan enkelt integreras i alla webbtjänster och datasystem.

DOKUMENTARKIV

Efter signeringen sparas dokumentet i både avsändarens och mottagarnas arkiv i 7 år. Inga fler borttappade dokument.

PRECISA ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Du kan redigera tjänstens mappstrukturer och fastställa användarrättigheter enligt ditt företags behov.

SMS-MEDDELANDEN

Inbjudan att signera skickas utöver e-post även via SMS om du så önskar. Lösenordet till konfidentiella dokument kan även skickas separat som ett SMS.

MALL FÖR INBJUDAN

Skapa och spara färdiga mallar för inbjudningar med önskade inställningar. Mallarna snabbar upp sändningen av signeringsinbjudningarna och minskar risken för fel.

SÄNDLISTOR

Spara sändlistor med mottagare. Du kan skicka dokument för signering på en och samma gång t.ex. till alla styrelsemedlemmar.

DIGITALT ARKIV

Administrera dokument för hela organisationen

Med Visma Sign signerar och administrerar du dokumenten digitalt genom hela organisationer. Du kan fritt skapa användargrupper och fördela material och rättigheter enligt mapp. Du kan även administrera Visma Sign-konton av flera olika företag inom en koncern, en redovisningsbyrå, ett fastighetsförvaltningskontor eller ett mjukvaruföretag.

Testa

Digitala signaturer internationellt

Användare av Visma Sign kan använda digital signatur i alla länder. Stark identifiering (lokalt BankID/NemID) fungerar med Visma Sign i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Från övriga länder sker signeringen med svag identifiering. I dessa fall lämnas signaturen genom att rita in den digitalt.

Börja använda tjänsten direkt

Du kan testa tjänsten med en gång och utvidga den gradvis. Du kommer igång med tjänsten på 5 minuter.