Allt fler företag väljer att lagra sina avtal digitalt. Digital signering och arkivering av dokument sparar både tid, pengar och utrymme. Dessutom är avtalen ofta bättre skyddade i ett digitalt arkiv än i företagets skåp. I den här bloggen berättar Riku Tarkiainen, Director of Information Security and Data Privacy hos Visma Solutions, om hur vi arbetar för att Visma Sign ska vara säkert att använda och arkivera sina avtal i.

Visma Sign är beroende av att våra kunder kan lita på oss. Vi måste se till att det system som våra kunder använder fungerar på ett pålitligt och säkert sätt.

Datasäkerhet har länge också varit en prioritet inom Visma-koncernen. Även om Visma-koncernen består av över 200 självständiga företag, har vi en stark enhetlig uppfattning om att våra kunders data måste vara säker.

Vismas eget säkerhetsprogram

Visma Sign har särskilt fokuserat på it-säkerhet och tillgänglighet de senaste åren, särskilt under de extraordinära omständigheterna de senaste två åren, eftersom allt fler företag har övergått till att använda pålitliga molntjänster. Som del av detta, använder Visma Sign sig av Vismas säkerhetsprogram.

Visma Application Security Program är ett säkerhetsövervaknings- och utvärderingsprogram som är speciellt utformat för molntjänster. Programmet analyserar säkerheten från olika perspektiv, vilket gör att varje produkt har en målnivå och en realtidsbedömning av den aktuella säkerhetsnivån.

Läs mer om Visma Signs applicering av Vismas säkerhetsprogram här >

Visma Sign – säker och pålitlig

Vi utvecklar ständigt vår tjänst, vilket innebär att vi implementerar nya funktioner och arbetar kontinuerligt med att förbättra datasäkerheten och tillgängligheten för den.

Vanligtvis sker en stor del av arbetet med säkerhet “bakom kulisserna”, vilket innebär att dessa förändringar i praktiken inte märks av användarna. Vissa ändringar innebär dock att våra användare kan se nya, säkrare implementationer av befintliga funktioner eller helt nya funktioner.

Grundprinciperna för datasäkerheten i Visma Sign har varit inbyggda i den från början, inklusive kryptering av dokument på våra servrar och användning av starka identifieringsmetoder för själva signaturen. I Visma Sign kan man autentisera sig starkt (t.ex. BankID) förutom i Sverige, också i Norge, Finland, Danmark och Nederländerna. Läs mer om säkerheten av digitala signaturer här >

Visma Sign stöder också kundernas säkerhetsprocesser

Visma Signs funktioner för stark identifiering, möjliggör att våra kunder kan dra nytta av av den i sina säkerhetsprocesser. Många företag har till exempel använt Visma Signs webbformulär för att stödja sina KYC-processer eller för att identifiera avsändarna av GDPR-relaterade förfrågningar.

Under det senaste året har vi också noggrant övervakat den globala situationen och vidtagit åtgärder och kontroller mot möjliga cyberattacker. Syftet med detta beredskapsarbete är att säkerställa att vår tjänst fungerar oavsett situation.

Strikta krav ställs också på partners

Visma behöver naturligtvis partners för att kunna erbjuda alla nödvändiga tjänster till sina kunder. Vi samarbetar med många pålitliga nordiska och internationella underleverantörer och partners. Dessa inkluderar data center-tjänster.

Alla Vismas underleverantörer genomgår Vismas egen evaluering, där man bedömer företagets förmåga att uppfylla sina skyldigheter inom datasäkerhet och dataskydd. Processen inkluderar också utvärdering av deras miljömässiga värderingar. Alla dessa åtgärder är avsedda för att vi ska kunna erbjuda våra kunder säkra och pålitliga tjänster.

Skribenten Riku Tarkiainen är Visma Solutions Director of Information Security and Data Privacy.


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.