Nya kundrelationer har en avgörande roll för företagets framgång.

För att din företagsverksamhet ska utvecklas och nya kundrelationer ska uppstå är det viktigt att du har en effektiv försäljningsprocess.

Skär ned på onödigt arbete med digital signering

Ibland kan man spendera onödigt mycket tid och resurser på kundförvärv och försäljningsprocesser. Använder ditt försäljningsteam fortfarande papper, penna och skrivare vid upprättandet av avtal och offerter?

I och med den utbredda digitaliseringen i världen har det blivit än viktigare att avlägsna onödiga moment för kunden.

Tid är pengar, och kunderna förväntar sig att kunna sköta sina ärenden på ett enkelt sätt. Då gäller det att öka sin försäljning med digital signering.

Fördelar med digital signering under försäljningsprocessen

Identifiering av kunder och signering av avtal bör ske så smidigt och snabbt som möjligt. Det är få kundföretag idag som vill resa långt för individuella möten.

Visma Sign innehåller alla nödvändiga delar som krävs för att digitalisera försäljningsprocessen:

  • Identifiera kunder med BankID
  • Samla in juridiskt bindande digitala signaturer
  • Tjänsten levererar avtalskopior till alla parter

Fördelarna blir synliga i hela försäljningsprocessen. Nedan har vi listat 6 sätt att öka försäljning med digital signering.

1. Snabb redigering av avtalsinnehåll

Försäljningsprocesser är sällan så okomplicerade att säljaren skickar offerten för signering till kunden utan någon redigering av innehållet.

Digital signering sker som en molntjänst, vilket innebär att kundens eventuella ändringar i avtalsvillkoren endast tar några sekunder av din tid.

Du behöver inte skriva ut en ny version av avtalet i pappersform, utan skickar istället en ny version direkt från systemet.

2. Ökad hit rate för din försäljning

För dina kunder är det avsevärt enklare med digital signering än fysisk signering med papper och penna eftersom kunden kan signera avtalet när och var som helst.

Enligt vår statistik signeras upp till 98% av alla dokument som skickas för digital signering från tjänsten. Dessutom signeras 89% av dessa avtal inom ett dygn.

Därmed förverkligas digitalt signerade avtal med större sannolikhet än avtal i pappersform.

3. Färre avbrott i försäljningsprocessen

Har du någon gång skickat offerter till dina kunder som aldrig blivit signerade? Det scenariot är definitivt bekant för många.

Avtal som (av okänd anledning) inte blir signerade av kunden är en av de största effektivitetstjuvarna för företag.

Med den digitala signaturtjänsten kan du följa affärsuppgörelsen i realtid och vid behov reagera snabbt om försäljningsprocessen stagnerar.

Påskynda försäljningsprocessen genom att skicka påminnelser via e-post eller sms till de personer som inte har signerat.

4. Spara tid och pengar

Avtal som ska signeras digitalt skickas iväg för signering direkt från tjänsten, och efter signeringen återsänds det tillbaka till tjänsten för arkivering.

Med andra ord kräver digital signering inga manuella åtgärder i form av e-postkorrespondens fram och tillbaka, utskrift av papper eller skanning av färdiga avtal.

Du sparar all den tid som vanligtvis hade spenderats på arkivering av offerter, uppdatering av avtal och spårning av dokument som försvunnit i posten.

Vem skulle ha trott att det är så enkelt att öka försäljningen med digital signering? Dessutom är digital signering klart förmånligare då du sparar pengar på frimärken, papper och andra utgifter.

5. Skydda ditt företag med starka bevis

Bristfälliga, felaktiga eller i övrigt ofullständiga avtalsdokument kan till och med leda till bötespåföljd. Varför riskera företagets rykte med omoderna processer?

Signering av offerter, avtal och andra dokument digitalt är påtagligt säkrare än signering med papper och penna. Den digitala signaturen minskar de juridiska riskerna eftersom den är juridiskt bindande och enklare att spåra än en signatur på papper.

Du kan alltid påvisa vem som har signerat dokumentet samt var och när signeringen genomförts.

6. Färre försäljningssystem

Med API-gränssnittet för Visma Sign kan man integrera den digitala signaturtjänsten i företagets CRM-system. En integration innebär att ditt försäljningsteam kan hantera alla försäljningsdokument med ett enda system.

Helhetsprocessen med gränssnittet kan även styra kunden exempelvis till att göra en första avbetalning eller betala en deposition i önskad betalningstjänst.

Skulle du använda ett formulär som signeras digitalt?

Visma Signs digitala signeringstjänst inkluderar även ett verktyg för att skapa formulär som signeras digitalt.

Med hjälp av formuläret kan du till exempel inhämta kunduppgifter i elektronisk form utan onödiga mellanhänder eller arbetsmoment.

Med formulärverktyget skapar du smidigt till exempel mallar för kundavtal och sparar samtidigt både tid och pengar.

Även kundupplevelsen förbättras när kunden snabbt får tillgång till tjänsten genom att fylla i ett enkelt formulär utan krångel och onödiga kontroller.

Kontakta oss för att höra mer

Vill du se hur tjänsten fungerar? Du kan skicka en kontaktförfrågan till oss och boka tid med vår sakkunnig för en presentation på distans samt höra hur ni kan öka försäljningen med digital signering.

Boka tid för presentation


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.