VISMA SIGN KUNDCASE

CrediNord

CrediNord, en pionjär inom företagslån, har ända sedan företaget grundades arbetat helt och hållet online. Visma Sign som integrerats i tjänsten är en av hörnstenarna i företagets affärsverksamhet.

CrediNord är ett finansbolag som specialiserar sig på företagslån. Hos CrediNord sköts låneansökan och underskriften helt digitalt – utan pappersarbete.
www

Med digital signatur blev företagslåneprocessen helt digital

”Man kan säga att digitala signaturer har lett till en renässans i vår bransch”, konstaterar CrediNords medgrundare Roope Lindroos. CrediNord är en pionjär inom företagslån och gör det enkelt att ansöka om företagslån.

Ända från början har tjänsten funnits helt och hållet online, vilket sparar tid från onödig pappersexercis. Visma Sign som integrerats i tjänsten är en av hörnstenarna i företagets affärsverksamhet. Med hjälp av Visma Sign kunde den traditionellt krångliga företagslåneprocessen uppdateras till 2020-talet.

I finansbranschen är tanken på ett papperslöst kontor ofta bara en ouppnåelig fantasi, men Visma Sign har gjort den till verklighet.

Digital signatur ger fördelar på flera fronter

CrediNords innovativa tänkande syns i företagets sätt att använda sig av Visma Sign. Utöver insamlingen av digitala signaturer har CrediNord också nyttjat gränssnittslösningen bland annat för automatisk kontroll av firmateckningsrätt i samband med signering av dokument.

Visma Sign har också gjort kontorets skrivare praktiskt taget onödig. ”I finansbranschen är tanken på ett papperslöst kontor ofta bara en ouppnåelig fantasi, men Visma Sign har gjort den till verklighet. Praktiskt taget alla dokument i vår verksamhet från anställningsavtal till styrelsemötesprotokoll undertecknas med Visma Sign”, berättar Lindroos. “Det är praktiskt att ha alla dokument sparade på ett ställe”

Enkel integrering, rättvis prissättning

När man sökte efter en lösning för digital signering av låneansökningar, övertygades man av Visma Sign särskilt på grund av dess enkla integrering och rättvisa prissättning. ”Stöd från Visma Signs team gjorde integreringen av tjänsten väldigt lätt”, prisar Lindroos.

”Tjänstens transparenta och rättvisa prissättningsmodell gjorde Visma Sign till en lågrisklösning i våra ögon. Införandet innebar inte några höga förskottsavgifter som hos flera av konkurrenterna, och priset fastställs enligt användningen”, berättar Lindroos.

Man kan säga att digitala signaturer har lett till en renässans i vår bransch.

Möjliggör världserövring

För CrediNord som har siktet inställt på den internationella marknaden har Visma Sign varit ett utmärkt val. Visma Sign har visat sig vara ett ypperligt val för CrediNord som har för avsikt att erövra den nordiska marknaden, eftersom man kan täcka hela Skandinavien med en integration.

”Vi har haft en väldigt snabb tillväxt, och under cirka ett år har vi utvidgat vår verksamhet till tre olika marknadsområden. Utan Visma Sign skulle det troligen inte ha varit möjligt”, berättar Lindroos. ”En av Visma Signs bästa egenskaper har också varit dess skalbarhet till vårt snabbväxande företags behov”.

Affärerna slutförs snabbare

En av de främsta fördelarna med digital signatur är att affärerna kan göras snabbare. I vår snabbt digitaliserande värld är det viktigt att göra det så enkelt som möjligt att köpa tjänster. ”Oftast vill kunderna köpa en produkt eller en tjänst omedelbart. Med Visma Sign är det också möjligt”, sammanfattar Lindroos. ”Därför kan jag rekommendera Visma Sign för alla.”

Börja använda tjänsten direkt

Det är inte svårt att använda digitala signaturer. Du kommer igång på 5 minuter.