Med tydliga ambitioner till att förenkla avtalshanteringen för alla företag i Norden uppdaterar Visma Sign sin visuella profil.

Sen sin lansering år 2010 har Visma Sign haft som sin strävan att vara den bästa, smidigaste och tryggaste lösningen på marknaden inom digital signering. Framtidens ambition är att bli en desto mångsidigare tjänst och erbjuda en helhetslösning för företagets alla avtalsprocesser – allt från signering till arkivering.

visma sign nytt varumärke

Den nya mångsidigare visuella profilen ska kommunicera just denna större ambition. Förändringen går utöver logotypen. Hela den nya grafiska profilen består av färger som kopplas med tillit, pålitlighet och iver – känslor som vi strävar efter att Visma Sign väcker hos sina användare.

visma sign ny logotyp i programmet

Det nya varumärket kommer till liv under oktober 2022. Den uppdaterade logotypen kommer synas in i programmet och samtidigt kommer den nya fräscha grafiska profilen implementeras på hemsidan.

Visma Sign gör det enklare att ingå avtal!

Testa själv – vi ger dig 5 gratis signeringar!
Ingen förbindelse.


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.