Visma Sign

Underlätta beslut med digital signering

Företagets nyckelpersoner kan vara väldigt svåra att nå. Modernisera beslutsfattandet genom att använda digitala signaturer på avtal och dokument.

1 800 000

Visma Sign har 1 800 000 användare

35 000

Företag och organisationer använder Visma Sign

100%

I enlighet med EU-direktivet har digitala signaturer en fullt juridiskt bindande ställning.

Säker och effektiv tjänst för digital signering

Effektivera administrativa rutiner

Hur mycket tid skulle du kunna spara t.ex. i jagandet efter signaturer på viktiga dokument?

Med Visma Sign samlar du in signaturer på till exempel:

  • Fullmakter
  • Protokoll
  • Bolagsstämmor
  • Samarbetsavtal

Varför Visma Sign?

Stark identifiering

Digitala signaturer är säkrare än signeringar på papper. Då avtal signeras med bankkoder sker en stark identifiering.

Stöder EU:s eIDAS Direktiv

Det europeiska eIDAS-direktivet och den nationella lagstiftningen utgör laggrunden till digitala signaturer.s i säkert förvar.

AUDIT TRAIL

Varje dokument och signatur kan spåras. Du ser alltid vem som har signerat samt vems signatur som saknas.

EN DEL AV VISMA KONCERNET

Vår unika struktur gör det möjligt att vara nära den lokala marknaden samtidigt som vi delar vår världsledande kompetens över länder, marknader och bolagsgränser.

Funderar du på något?

Lämna oss en kontaktbegäran – vi hjälper dig gärna. Vi svarar på frågor och tankar om digital signering samt Visma Sign.

Visma Sign

Prova digital signering, du får fem gratis signeringar

Testa digitala signaturer på direkten med Visma Sign. Testperioden binder dig inte till något, testperioden tar slut genast då du använt dina gratis signeringar.