Integrationer

Integration av digital signatur skapar smidiga processer

I den digitala världen är smidighet kärnan i både företagsverksamhet och en positiv kundupplevelse. Du kan integrera Visma Sign direkt i din programvara tack vare API-gränssnittet, varmed signeringen sker som en del av den nuvarande processen.

Kontakta oss

Digital signering finns redan i olika tjänster

Vi behövde en lösning som kunde snabbt integreras så att vi kan använda stark identifiering i samband med ansökningar om tjänster. Visma Sign uppfyllde detta behov, och vi har inte behövt överväga andra lösningar efteråt. Ibruktagningen och integrationen tog ungefär en vecka.

Niklas Halmajärvi, Head of Operations, SME Lending, Ferratum Group

INTEGRERA VISMA SIGN

Visma Sign API

Med Visma Sign API kan du enkelt automatisera insamlingsprocessen av digitala signaturer. Tjänsten är byggd på gränssnittet REST API, varmed alla funktioner som är inbyggda i tjänsten Visma Sign finns även i gränssnittsbeskrivningen.

Visma Sign API

TILL DIN NUVARANDE PROGRAMVARA ELLER TJÄNST

Som en del av din applikation

Integrera Visma Sign som en sömlös del av din applikation eller tjänst.
Låt dina kunder signera dokument i realtid eller samla in t.ex. kunduppgifter direkt i ditt program eller i din tjänst.

Kontakta oss

Otaliga användningsändamål

  • Skicka dokument för signering
  • Möjliggör digital signatur som en del av din tjänst
  • Skapa en ansökan eller blankett som kräver stark identifiering
  • Samla in kunduppgifter
  • Arkivera dokument digitalt

Kontakta oss