Att integrera digital signatur som en del av programvaran tar användarupplevelsen till en helt ny nivå. Visma Signs digitala signatur kan nyttjas på flera olika sätt. Integrering möjliggör till exempel signering av alla HR-dokument i HR-systemet, eller bekräftelse av kundernas beställningar och avtal direkt från CRM-systemet. Du kan även upprätta avtal som ska signeras enligt uppgifter som fylls i på webbplatser i realtid. Endast fantasin sätter gränser för Visma Sign!

Du kan integrera digitala signaturer som en del i ett system som ditt företag själv skapat eller använda digitala signaturer i ett externt system ni använder. Det bästa sättet att inleda integreringen är att kontakta Visma Signs experter för inledande samtal.

Det första steget på integrationsstigen är att anordna ett möte mellan de olika parterna. Parterna består av representant för Visma Sign samt leverantören av det integrerande systemet. Även slutkunden för det system som ska integreras kan delta i mötet, om önskemålet om integrering ursprungligen har kommit från kunden. Ifall det är slutkunden för systemet som har framfört önskemålet om integrering, kommer lösningen att genomföras som en produktifierad integration. Då blir Visma Sign tillgänglig för alla användare av det system som ska integreras. Integrationen kan även skräddarsys för endast en kunds behov.

Visma Sign erbjuder en ny inkomstkälla för din programvara

Oberoende av om det är en produktifierad integration eller en användarspecifik lösning blir nästa steg att gå igenom de tekniska detaljerna. Under detta steg presenterar Visma Signs integrationsstöd funktionaliteterna i API-gränssnittet för systemleverantörerna. Även andra tekniska perspektiv diskuteras, såsom informationssäkerhet och GDPR, placering av slutarkivet (hos Visma Sign eller någon annanstans?) samt eventuella automatiska e-postutskick.

Systemleverantören väljer också den önskade intäktsmodellen; ska man använda paketpriser eller en transaktionsbaserad prissättning? Signaturer som erbjuds som tilläggstjänst via systemet ger en utmärkt möjlighet för att öka programvarans intäktsflöden.

När man är på det klara med integrationens framskridande får utvecklarna API-nycklar till Visma Signs testmiljö på vilken man inledningsvis bygger integrationen. Stöd från Visma Signs integrationsteam finns tillgängligt hela tiden och garanterar projektets smidiga framskridande. När integrationen i testmiljön har färdigställts och fungerar, får utvecklarna API-nycklar till produktionsmiljön av det system som ska integreras. Därefter kan integrationen kan tas i bruk.

Även om integrationen av system kan låta som en process med flera moment, är det inte ett resurskrävande projekt. En framgångsrik integration kan slutföras inom ett par veckor från det inledande mötet.


Vill du veta mer om att integrera digital signatur med Visma Sign? Kontakta våra experter!

Kontakta oss

Bekanta dig med Visma Signs API gränssnitt


Visma levererar programvara som förenklar och digitaliserar företagets kärnprocesser. Med närvaro i hela Norden samt Benelux, Central- och Östeuropa och Latinamerika är vi ett av Europas ledande mjukvaruföretag.