Självklart är det papperslösa kontoret en bokförares dröm: En pappersfri vardag underlättar bokförarens arbete och effektiviserar och moderniserar processerna mellan kund och bokföringsbyrå. Trots detta finns det många bokföringsbyråer idag där pappershantering är mer regel än undantag.

Hur många gånger under den senaste månaden har du bett din kund kvittera exempelvis en fullmakt eller ett avtal? Har du kanske till och med bokat ett möte för att få kundens signatur?

Digital signering för bokföringsbyråer skapar en pappersfri vardag och ökar dessutom säkerheten i signeringsprocessen med hjälp av signering med stark autentisering, det vill säga med BankID.

Digital signering för bokföringsbyråer

För bokföringsbyråernas kunder är digital signering ett mycket trevligare sätt att läsa och godkänna avtal, fullmakter eller andra viktiga dokument.

  • Skapa konkurrensfördelar. Med digital signering kan din bokföringsbyrå hjälpa dina kunder i alla processer där signering krävs för olika slags dokument. Det kan handla om köpebrev, finansiella avtal eller andra avtal mellan kunden och byrån.
  • Förbättra kundupplevelsen. Med digital signering kan bokföringsbyråer betjäna sina kunder oberoende av tid och plats. Bokföraren kan använda sin tid till viktigare arbete än att hantera kvitton och leta efter handlingar. Kalendern fylls inte heller med fysiska kundmöten med det enda syftet att få kundens signatur på olika dokument.
  • Effektivisera processer. Eftersom de digitala dokumenten förblir i elektronisk form genom hela processen effektiviseras även överföringen av signerade dokument från kunden till företagets bokföring. Detta ger dig möjligheten att erbjuda en bättre och modernare service.

Vilka dokument kan signeras digitalt?

Bokföringsbyråns kunder kan använda digital signering för bland annat fullmakter, avtal, köpeavtal, bokslut och andra affärsavtal.

Även inköpskvitton och verifikationer är enkla att signera digitalt. Till exempel kan ett hyreskontrakt som signerats digitalt av kunden enkelt överföras som bilaga till bokföringen utan att någonsin vara i pappersform.

Samla in fullmakter med webbformuläret

Det är idag även betydligt enklare för bokföringsbyråer att upprätta och samla in de arbetskrävande fullmakterna från kunderna med hjälp av digital signering.

Med ett webbformulär för digital signering kan bokföraren skapa ett fullmaktsformulär som skickas till kunden för digital signering. Förutom fullmakter kan webbformulär även användas till att skapa enklare köpebrev och kontrakt.

Vill du veta mer om användningen av digital signering på bokföringsbyråer? Skicka en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Skicka en kontaktbegäran


Kai Ahteela arbetar med Visma Sign och kombinerar sin långa erfarenhet av ekonomihantering, penningöverföring och dokumenthantering. Kai är särskilt entusiastisk över tekniska lösningar som underlättar vardagen.