VISMA SIGN FÖR REDOVISNINGSBYRÅER

Hej redovisningsbyrå, börja använda digitala signaturer smidigt

Samla in signaturer oberoende av tid och plats. Digitala signaturer sparar upp till 90 % av tiden och kostnaderna för signering.

Utöver signering av dokument hjälper digitala signeringar att uppfylla de krav som ställs i lagen om förhindrande av penningtvätt. Med tjänsten kan du enkelt verifiera dina kunders identitet.

Testa gratis

Digitala signaturer
var och när som helst

Samla in signaturer enkelt för bokslut, protokoll, avtal och andra dokument. Du når de som ska signera oberoende av tid och plats.

Identifiera dina kunder

Verifiera dina kunders identitet enkelt med en webblankett som signeras digitalt. Egenskapen ingår i tjänstens pris.

Arkivera digitalt

Alla signerade dokument och blanketter sparas i det digitala arkivet bakom de användarrättigheter som du fastställt.

Top 3 av tjänstens funktioner

Stark identifiering

Verifiera dina kunders identitet med stark identifiering. Med stark identifiering avses verifiering av identitet med ett mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Webblankett

Samla in uppgifter om dina kunder med en webblankett som signeras digitalt. Med denna kostnadsfria tilläggstjänst skapar du enkelt blanketter och skickar dem till dina kunder att fylla i och signera. Snabbt och enkelt.

Integration

Visma Sign finns färdigt i flera ekonomiförvaltningssystem. Tack vare det omfattande API-gränssnittet kan tjänsten även integreras direkt till ditt ekonomiförvaltningsprogram.

Kundidentifiering med webblanketten

Digitala signaturer gör både dokumenthanteringen och identifieringen av kunderna enklare. Kunden behöver inte vara fysiskt närvarande, utan identiteten verifieras med en webblankett som signeras digitalt.

  1. Kunden fyller i uppgifterna på den digitala blanketten.
  2. Blanketten signeras digitalt.
  3. Den signerade blanketten överförs till det digitala arkivet varifrån parterna kan spara den åt sig själva.

Låter det intressant?

Du kan testa digital signering med en gång. Öppna ett konto och börja en testperiod med 5 gratis signeringar. Efter testperioden kan du bestämma om du vill fortsätta använda tjänsten mot avgift.

Testa gratis