HR-Lösningar med Visma Sign

Hantera anställningsavtal effektivt med en tjänst

Öppna ett Visma Sign konto

Moderna och enkla personalprocesser

Med Visma Sign minimerar du pappersexercisen och frigör dina resurser till HR:s kärnverksamhet: rekrytering av talanger och personalutveckling. T.ex. sköter du signering av arbetsavtal enkelt genom att bjuda in alla parter på samma gång att signera dokumentet. Om du vill kan du fastställa den ordning enligt vilken parterna ska signera dokumentet.

Alla uppgifter sparas i det digitala arkivet bakom de fastställda granskningsrättigheterna.

Öppna ett Visma Sign konto

Digitalisera HR:s dokument

Dokument som hänför sig till personalförvaltningen signeras flexibelt och avtal kan bekräftas utan extra besvär oberoende av eventuella avstånd. Från och med nu hittar arbetstagare och arbetsgivare avtalen enkelt.

Arbetsavtal

Signering av arbetsavtal sköts flexibelt och nya arbetsavtal kan bekräftas utan extra besvär. Arbetstagare och arbetsgivare hittar avtal enkelt i Visma Signs digitala arkiv.

Arbetsintyg

Utfärda arbetsintyg digitalt. Arbetstagaren har sitt intyg i det digitala arkivet och företaget sparar tid då intygen inte behöver skrivas ut och skickas per post.

Uppsägningsanmälningar

Få uppsägningsanmälningar signerade utan problem.

Med Visma Sign sköter du enkelt även enskilda avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren

t.ex. avtal om distansarbete, familjeledighet och semester.

Öppna ett Visma Sign konto

Hantera dokumenten på ett och samma ställe

Då du signerar alla dokument med Visma Sign finns dokumenten alltid tillgängliga för dig. I tjänsten kan du kan skapa en mappstruktur som passar ditt företag och fastställa nyckelpersonernas användarrättigheter separat för varje mapp.

Öppna ett Visma Sign konto