Visma Sign

Slutför affärer med digital signering

Positiv kundupplevelse skapar framgång till försäljning. Med Visma Sign är det enkelt att skicka affärsavtal till kunderna för granskning och godkännande. Kunderna kan signera dokument var som helst.

visma signs digitala signeringstjänst

1 800 000

Visma Sign har 1 800 000 användare

35 000

Företag och organisationer använder Visma Sign

100%

I enlighet med EU-direktivet har digitala signaturer en fullt juridiskt bindande ställning.

Säker och effektiv tjänst för digital signering

Med hjälp av Visma Sign kan du

  • Samla in signaturer på avtal var som helst
  • Spara t.o.m. 90% av den tid och kostnader som vanligtvis går på avtalshantering
  • Förvara avtal i ett digital arkiv
  • Signera säkert och skapa juridiskt bindande avtal

digital signering på telefonen

Slutför affärer

Med Visma Sign är det enkelt att skicka affärsdokument till kunderna för granskning och godkännande. Kunderna kan signera dokument i en webbläsare var som helst.

Skapa en positiv kundupplevelse

Upplever kunderna ditt företag som modernt, smidigt och lätt att sköta ärenden med? Visst sköter även ni affärer digitalt? Uppdatera kundupplevelsen med hjälp av Visma Sign.

Enkel dokumenthantering

Hantera avtal med Visma Sign. Kunderna kan granska alla dokument på ett ställe och signera dem var och när det passar dem bäst. Alla dokument finns i säkert förvar.

Funderar du på något?

Lämna oss en kontaktbegäran – vi hjälper dig gärna. Vi svarar på frågor och tankar om digital signering samt Visma Sign.

Visma Sign

Prova digital signering, du får fem gratis signeringar

Testa digitala signaturer på direkten med Visma Sign. Testperioden binder dig inte till något, testperioden tar slut genast då du använt dina gratis signeringar.